Vytvořte fakturu

TEPEDE SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TEPEDE SLOVAKIA
IČO 31351611
TIN 2020296850
DIČ SK2020296850
Datum vytvoření 27 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEPEDE SLOVAKIA
Pluhová 2
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 833 359 €
Zisk 49 744 €
Kapitál 491 602 €
Vlastní kapitál 131 372 €
Kontaktní informace
Email tepede@tepede.sk
webové stránky http://www.tepede.sk
Telefon(y) +421244451322, +421244452766
Mobile(y) +421903496208, +421903496206, +421903496201
Fax(y) 0244452766
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 606,713
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 32,772
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 32,772
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 172
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 32,600
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 568,421
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 221,992
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 221,992
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 294,887
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 294,887
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 294,887
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 51,542
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 888
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 50,654
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,520
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,227
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,293
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 606,713
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 181,117
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 15,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 15,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,720
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 111,989
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 189,790
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -77,801
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,744
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 425,596
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 83,288
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 74,060
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 74,060
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 211
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 9,017
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 316,104
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 282,335
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,335
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,788
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,114
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,384
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -517
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 26,204
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,204
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,833,361
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,833,359
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,783,620
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,323
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 33,981
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,435
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,760,468
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,379,099
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,446
D. Služby (účtová skupina 51) 167,962
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 144,004
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 78,043
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 29,573
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,457
4. Sociální náklady (527, 528) 2,931
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 743
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,988
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,988
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 25,812
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,559
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,855
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 72,891
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 230,436
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,640
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,468
2. Ostatní náklady (562A) 4,468
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 30
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,142
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,638
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 67,253
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 17,509
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,509
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 49,744
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31351611 TIN: 2020296850 DIČ: SK2020296850
 • Sídlo: TEPEDE SLOVAKIA, Pluhová 2, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Dekan Bakošova 30 Bratislava 841 03 01.01.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  P.J. Kleibergen Beheer en Management B.V. 750 € (5%) Rotterdam 3042AP Holandské kráľovstvo
  Kleibergen Holding B.V. 14 250 € (95%) Rotterdam 3042AP Holandské kráľovstvo
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Martin Dekan Bakošova 30 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.01.2013
   10.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcel Horváth Gbelská 7426/8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 05.05.2004
   11.01.2011Noví spoločníci:
   P.J. Kleibergen Beheer en Management B.V. Rotterdamse Rijweg 203 Rotterdam 3042AP Holandské kráľovstvo
   Kleibergen Holding B.V. Rotterdamse Rijweg 203 Rotterdam 3042AP Holandské kráľovstvo
   10.01.2011Zrušeny spoločníci:
   TEPEDE Deutschland GmbH Unterhachinger Strasse 75 Mníchov 817 37 Nemecká spolková republika
   20.12.2007Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   19.12.2007Zrušené sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   04.12.2007Noví spoločníci:
   TEPEDE Deutschland GmbH Unterhachinger Strasse 75 Mníchov 817 37 Nemecká spolková republika
   03.12.2007Zrušeny spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk 3160 Holandsko
   11.05.2004Noví spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk 3160 Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Marcel Horváth Gbelská 7426/8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 05.05.2004
   10.05.2004Zrušeny spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Šimková Smolenická 12 Bratislava 851 05
   22.12.1998Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   Noví spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk Holandsko
   21.12.1998Zrušené sidlo:
   Pluhová 73 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk Holandsko
   26.05.1997Nové obchodné meno:
   TEPEDE SLOVAKIA s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viera Šimková Smolenická 12 Bratislava 851 05
   25.05.1997Zrušené obchodné meno:
   Aarque Slovakia spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ramona Pálková Hálova 20 Bratislava
   14.08.1996Nové sidlo:
   Pluhová 73 Bratislava 831 03
   13.08.1996Zrušené sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 811 08
   27.05.1993Nové obchodné meno:
   Aarque Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   akvizičná, kopírovacia a reprodukčná činnosť
   technické poradenstvo v predmete podnikania
   oprava a údržba kopírovacej techniky
   Noví spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ramona Pálková Hálova 20 Bratislava