Vytvořte fakturu

CE COM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CE COM
IČO 31351701
TIN 2020343732
DIČ SK2020343732
Datum vytvoření 18 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CE COM
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 593 €
Zisk 2 080 €
Kapitál 9 103 €
Vlastní kapitál 8 371 €
Kontaktní informace
Email maxiinternationalsro@chello.sk
Telefon(y) 0265314561
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,994
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,994
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,755
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,603
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,603
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 152
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 239
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 237
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,994
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,451
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,624
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,624
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 108
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -5,369
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 5,477
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,080
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,543
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 57
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 57
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,486
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,240
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,240
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,196
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,613
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,593
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,133
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,400
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,420
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 640
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,259
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,749
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 58
D. Služby (účtová skupina 51) 1,893
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,683
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,360
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 323
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,559
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,162
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,334
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,833
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 78
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 78
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,276
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,196
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,196
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,080
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015