Vytvořte fakturu

EUROBAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EUROBAL
IČO 31351719
TIN 2020329124
DIČ SK2020329124
Datum vytvoření 02 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROBAL
Na pántoch 18
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 118 473 €
Zisk 114 739 €
Kapitál 94 175 €
Vlastní kapitál -27 121 €
Kontaktní informace
Email eurobal@internet.sk
webové stránky http://www.euroobal.sk
Telefon(y) +421240207801, +421240207811, +421240207812, +421240207816, +421245521390, +421245521440, +421243412654
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 88,099
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 87,999
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,682
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,530
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,932
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -6,402
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 152
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 80,317
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 80,317
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 100
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 100
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,099
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,618
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 29,875
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 29,875
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 18,585
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 18,585
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -75,581
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,403,342
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,478,923
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 114,739
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 481
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 481
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 214
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 214
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 267
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 118,473
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 118,473
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,627
D. Služby (účtová skupina 51) 1,537
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 90
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 116,846
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 116,936
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 44
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 44
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,143
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,093
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 2,093
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 50
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,099
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 114,747
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 114,739
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31351719 TIN: 2020329124 DIČ: SK2020329124
 • Sídlo: EUROBAL, Na pántoch 18, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Červen 1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Selectuser Limited 28 978 € (97%) Londýn W1H 7JT Veľká Británia
  Bunzl Group Services Limited 896 € (3%) Londýn W1H 7JT Veľká Británia
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Jonathan Mark Taylor Milennium Wharf 17 Herts WD31AZ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska Vznik funkcie: 08.10.2012
   02.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Georgina Dunn Robertson McLeod Amberley Road 15 Bristol BS16 2RS Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 23.05.2008
   21.01.2011Noví spoločníci:
   Selectuser Limited York House, Seymour Street 45 Londýn W1H 7JT Veľká Británia
   Bunzl Group Services Limited York House, Seymour Street 45 Londýn W1H 7JT Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   Georgina Dunn Robertson McLeod Amberley Road 15 Bristol BS16 2RS Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 23.05.2008
   20.01.2011Zrušeny spoločníci:
   TRANS-EUROPE COMMERCE ET PARTICIPATIONS, SAS Route de Rosporden, Le Grand Guelen 440 Quimper 290 00 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Georgina Dunn Robertson McLeod Amberley Road 15 Bristol BS16 2RS Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 23.05.2008
   25.09.2009Noví spoločníci:
   TRANS-EUROPE COMMERCE ET PARTICIPATIONS, SAS Route de Rosporden, Le Grand Guelen 440 Quimper 290 00 Francúzska republika
   24.09.2009Zrušeny spoločníci:
   TRANS-EUROPE COMMERCE ET PARTICIPATIONS, SAS Rue Seguin 22 Lyon 690 02 Francúzska republika
   10.06.2008Nové sidlo:
   Na pántoch 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Georgina Dunn Robertson McLeod Amberley Road 15 Bristol BS16 2RS Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 23.05.2008
   09.06.2008Zrušené sidlo:
   Stachanovská 6 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaeDr. Ján Filc Stachanovská 6 Bratislava 821 05
   14.04.2006Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom osobných motorových vozidiel
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť
   vzdelávacia činnosť v oblasti predmetu podnikania
   organizovanie kultúrnych spoločenských a športových podujatí - agentúrna činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov prístrojov zariadení a technologických celkov
   prenájom parkovacích miest pre autá a bicykle
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   13.04.2006Zrušeny spoločníci:
   BELTEX Üzemi Higiéniai és Munkavédelmi Termékforgalmazó KFT. Gyár utca 2 Budaörs 2040 Maďarská republika
   04.02.2006Noví spoločníci:
   TRANS-EUROPE COMMERCE ET PARTICIPATIONS, SAS Rue Seguin 22 Lyon 690 02 Francúzska republika
   BELTEX Üzemi Higiéniai és Munkavédelmi Termékforgalmazó KFT. Gyár utca 2 Budaörs 2040 Maďarská republika
   03.02.2006Zrušeny spoločníci:
   TRANS-EUROPE COMMERCE ET PARTICIPATIONS, SAS Rue Seguin 22 Lyon 690 02 Francúzska republika
   04.08.2005Noví spoločníci:
   TRANS-EUROPE COMMERCE ET PARTICIPATIONS, SAS Rue Seguin 22 Lyon 690 02 Francúzska republika
   03.08.2005Zrušeny spoločníci:
   TRANS-EUROPE COMMERCE ET PARTICIPATIONS Sarl. Rue Seguin 22 Lyon 690 02 Francúzska republika
   PaeDr. Ján Filc Stachanovská 6 Bratislava
   09.03.2001Noví spoločníci:
   TRANS-EUROPE COMMERCE ET PARTICIPATIONS Sarl. Rue Seguin 22 Lyon 690 02 Francúzska republika
   PaeDr. Ján Filc Stachanovská 6 Bratislava
   08.03.2001Zrušeny spoločníci:
   TRANS-EUROPE CONSEIL Sarl. Rue de Saint Cyr 53 Lyon 690 09 Francúzska republika
   PaeDr. Ján Filc Budatínska 9 Bratislava 851 01
   Ing. Aleš Krupa Táborická 8 Praha 3 130 00 Česká republika
   12.04.1996Noví spoločníci:
   TRANS-EUROPE CONSEIL Sarl. Rue de Saint Cyr 53 Lyon 690 09 Francúzska republika
   Ing. Aleš Krupa Táborická 8 Praha 3 130 00 Česká republika
   11.04.1996Zrušeny spoločníci:
   TRANS-EUROPE CONSEIL Sarl. Rue de Saint Cyr 53 Lyon 690 09 Francúzska republika
   Ing. Aleš Krupa Táborická 8 Praha 3 130 00 Česká republika
   05.05.1995Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj gastronomických zariadení
   Noví spoločníci:
   TRANS-EUROPE CONSEIL Sarl. Rue de Saint Cyr 53 Lyon 690 09 Francúzska republika
   PaeDr. Ján Filc Budatínska 9 Bratislava 851 01
   Ing. Aleš Krupa Táborická 8 Praha 3 130 00 Česká republika
   04.05.1995Zrušeny spoločníci:
   GASTRA PACK, spol. s r.o. Pivovarská 1814/2 Praha 8 180 00 Česká republika
   PaeDr. Ján Filc Budatínska 9 Bratislava 851 01
   02.06.1993Nové obchodné meno:
   EUROBAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stachanovská 6 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa nádob a obalového materiálu z plastov a papiera na jednorázové použitie za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   GASTRA PACK, spol. s r.o. Pivovarská 1814/2 Praha 8 180 00 Česká republika
   PaeDr. Ján Filc Budatínska 9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PaeDr. Ján Filc Stachanovská 6 Bratislava 821 05