Vytvořte fakturu

AutoTel Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AutoTel Bratislava
IČO 31351743
TIN 2020352345
DIČ SK2020352345
Datum vytvoření 04 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AutoTel Bratislava
Holíčska 11
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 534 183 €
Zisk -43 138 €
Kapitál 422 152 €
Vlastní kapitál -85 811 €
Kontaktní informace
Email peter.klein@autotel.sk
Telefon(y) 0244452222, 0244453333
Mobile(y) 0907709000
Fax(y) 0244454444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 344,493
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 44,578
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 37,196
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,196
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 7,382
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,971
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 411
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 298,918
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 171,340
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 171,340
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,073
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 8,073
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,073
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 58,186
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 56,509
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,509
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,677
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 61,319
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,445
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 56,874
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 997
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 997
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 344,493
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -128,950
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 58,337
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 3,527
2. Ostatní fondy (427, 42X) 3,527
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -157,634
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 293,647
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -451,281
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -43,138
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 473,372
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,445
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,445
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 80,469
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 29,984
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,984
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,639
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,344
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,158
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,249
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,095
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,525
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,525
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 383,933
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 71
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 71
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 534,183
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 490,484
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 41,734
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,965
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 569,664
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 348,239
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,695
D. Služby (účtová skupina 51) 102,948
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 86,410
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 62,338
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,302
4. Sociální náklady (527, 528) 4,770
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 931
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,942
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,942
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,499
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -35,481
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 68,336
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,785
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,784
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,776
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -40,257
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -43,138
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31351743 TIN: 2020352345 DIČ: SK2020352345
 • Sídlo: AutoTel Bratislava, Holíčska 11, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubomír Mach Pri Vodnej veži 631/2 Bratislava - Rusovce 22.09.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubomír Mach 8 962 € (90%) Pri Vodnej veži 631/2 Bratislava - Rusovce
  Ing. Ivan Mach 996 € (10%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Mach Pri Vodnej veži 631/2 Bratislava - Rusovce
   Ing. Ivan Mach Mamateyova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Mach Pri Vodnej veži 631/2 Bratislava - Rusovce
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Mach Lachova 28 Bratislava
   Ing. Ľubomír Mach Holíčska 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Mach Holíčska 11 Bratislava
   03.06.1993Nové obchodné meno:
   AutoTel Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holíčska 11 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   služby v oblasti spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky
   elektroinštalatérstvo
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu obchodnej živnosti
   výroba, montáž a predaj výrobkov v rozsahu voľnej živnosti v zmysle zmien a doplnkov Živnostenského listu č. 1262/2/93
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Mach Lachova 28 Bratislava
   Ing. Ľubomír Mach Holíčska 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Mach Holíčska 11 Bratislava