Vytvořte fakturu

FEROVIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FEROVIT
IČO 31351751
TIN 2020352356
DIČ SK2020352356
Datum vytvoření 18 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEROVIT
Vidlicová 18
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 989 €
Zisk 56 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 48,256
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 45,874
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 45,874
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 45,874
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,390
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,390
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 485
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 905
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 992
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 992
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 48,256
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,379
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,684
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 740
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 7,944
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,877
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 332
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 332
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,491
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 47,702
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,702
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -19,211
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,054
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,989
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,989
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,896
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 103
D. Služby (účtová skupina 51) 6,285
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 508
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 93
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 601
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 65
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 102
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 102
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -37
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 56
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31351751 TIN: 2020352356 DIČ: SK2020352356
 • Sídlo: FEROVIT, Vidlicová 18, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Rudolf Štefančík Vidlicová 1869/18 Bratislava 831 01 03.05.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Rudolf Štefančík 4 482 € (67.5%) Vidlicová 1869/18 Bratislava 831 01
  Vladimír Štefančík 2 158 € (32.5%) Vidlicová 1869/18 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   11.05.2011Nové sidlo:
   Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Vladimír Štefančík Vidlicová 1869/18 Bratislava 831 01
   Ing. Rudolf Štefančík Vidlicová 1869/18 Bratislava 831 01
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Štefančík Vidlicová 1869/18 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.05.2011
   10.05.2011Zrušené sidlo:
   Hany Meličkovej 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Vladimír Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Jana Štefančíková Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Štefančíková Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   16.07.2001Noví spoločníci:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Vladimír Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Jana Štefančíková Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Štefančíková Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   15.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Rudolf Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Vladimír Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   17.07.1998Nové sidlo:
   Hany Meličkovej 8 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Rudolf Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Vladimír Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   16.07.1998Zrušené sidlo:
   Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Rudolf Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   18.05.1993Nové obchodné meno:
   FEROVIT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   marketing, prieskum domáceho a zahraničného trhu
   Noví spoločníci:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Rudolf Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01