Vytvořte fakturu

TRIO Partners - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Obchodní název TRIO Partners
Stav Zničeno
IČO 31351816
TIN 2020324933
DIČ SK2020324933
Datum vytvoření 04 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIO Partners
Štetinova 5
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 500 €
Zisk -1 448 €
Kapitál 28 653 €
Vlastní kapitál 16 901 €
Kontaktní informace
Email dpekonomka@gmail.com
Telefon(y) 0255571920, 0907144733
Mobile(y) 0907144733
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,475
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,475
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 528
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 500
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 500
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,947
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,124
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 823
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,475
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,266
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,039
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,039
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 704
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 704
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 11,971
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,971
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,448
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 33
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 33
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 176
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 125
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 500
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 500
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,764
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 98
D. Služby (účtová skupina 51) 1,119
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 125
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 422
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,264
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,217
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 184
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 103
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 81
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -184
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,448
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,448
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017
 • IČO :31351816 TIN: 2020324933 DIČ: SK2020324933
 • Sídlo: TRIO Partners, Štetinova 5, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Červen 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.12.2016Zrušené obchodné meno:
   TRIO Partners, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Štetinova 5 Bratislava 811 06
   19.01.2016Nové obchodné meno:
   TRIO Partners, s.r.o. v likvidácii
   24.11.2006Nové sidlo:
   Štetinova 5 Bratislava 811 06
   04.06.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným