Vytvořte fakturu

Winkler - Sampet - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.08.2015
Basic information
Obchodní název Winkler - Sampet
IČO 31351964
TIN 2020350684
DIČ SK2020350684
Datum vytvoření 02 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Winkler - Sampet
Rybničná 36/I
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 112 528 €
Zisk -514 879 €
Kapitál 2 579 214 €
Vlastní kapitál 1 274 174 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244649615, 0903282904, 0904323340
Mobile(y) 0904323340
Fax(y) 0244649618
Date of updating data: 12.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,962,499
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 46,602
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,471
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 1,471
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 45,131
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 45,131
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,910,960
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,322,949
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,322,949
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 87,509
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 28,363
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,363
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 59,146
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 308,586
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 290,895
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 290,895
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,167
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,524
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 191,916
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,560
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 171,356
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,937
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,937
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,962,499
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 860,733
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,804
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,391
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,391
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,352,777
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,352,777
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -514,879
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,101,766
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,052
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,052
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 12,040
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 12,040
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 621,342
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 504,640
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 308,362
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 196,278
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 31,459
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 20,455
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,928
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,860
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 42,297
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 41,197
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,100
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 425,035
Date of updating data: 12.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,074,206
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,112,528
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,070,888
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,318
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19,987
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,335
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,646,318
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,188,285
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 89,410
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 175,329
D. Služby (účtová skupina 51) 388,107
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 712,380
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 499,666
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 187,469
4. Sociální náklady (527, 528) 25,245
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,873
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 41,083
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 41,083
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 12,998
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -44,026
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,879
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -533,790
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 233,075
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,268
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,268
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,268
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,519
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,227
2. Ostatní náklady (562A) 16,227
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,283
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,251
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -555,041
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -40,162
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,121
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -43,283
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -514,879
Date of updating data: 12.08.2015
Date of updating data: 12.08.2015
 • IČO :31351964 TIN: 2020350684 DIČ: SK2020350684
 • Sídlo: Winkler - Sampet, Rybničná 36/I, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Spielböck Lipová 38 Ivanka pri Dunaji 900 28 16.06.2006
  Rüdiger Hahn Schönaich 711 01 Nemecká spolková republika 01.07.2015
  Bernd Sixt Oberboihingen 726 44 Nemecká spolková republika 01.07.2015
  Hans-Paul Strobel Bernstadt 891 82 Nemecká spolková republika 01.07.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Winkler Truck Parts GmbH 6 640 € (100%) Stuttgart 704 69 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.07.2013Nové obchodné meno:
   Winkler - Sampet spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Winkler Truck Parts GmbH Heilbronner Str. 314 Stuttgart 704 69 Nemecká spolková republika
   01.07.2013Zrušené obchodné meno:
   SAMPET, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Spielböck Lipová 38 Ivanka pri Dunaji 900 28
   20.07.2012Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   19.10.2010Nové sidlo:
   Rybničná 36/I Bratislava 831 06
   18.10.2010Zrušené sidlo:
   Iľjušinova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Lipová 27 Ivanka pri Dunaji 900 28
   26.01.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   08.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Lipová 27 Ivanka pri Dunaji 900 28
   07.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Lipová 37 Ivanka pri Dunaji 900 28
   16.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Lipová 37 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Peter Spielböck Lipová 38 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Spielböck Lipová 38 Ivanka pri Dunaji 900 28
   15.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Romanova 42 Bratislava 851 02
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   14.09.2005Nové sidlo:
   Iľjušinova 2 Bratislava 851 01
   13.09.2005Zrušené sidlo:
   Vígľašská 7-9 Bratislava 851 05
   28.11.2001Nové sidlo:
   Vígľašská 7-9 Bratislava 851 05
   27.11.2001Zrušené sidlo:
   Vígľašská 11 Bratislava 851 05
   03.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Romanova 42 Bratislava 851 02
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   02.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Jungmanova 10 Bratislava 851 01
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   30.01.1998Nové sidlo:
   Vígľašská 11 Bratislava 851 05
   29.01.1998Zrušené sidlo:
   Antolská 1 Bratislava 851 05
   02.06.1993Nové obchodné meno:
   SAMPET, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Antolská 1 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Jungmanova 10 Bratislava 851 01
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05