Vytvořte fakturu

Reynaers systems - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.10.2015
Basic information
Obchodní název Reynaers systems
IČO 31351981
TIN 2020315154
DIČ SK2020315154
Datum vytvoření 01 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Reynaers systems
Prievozská 2/A
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 263 382 €
Zisk 8 225 €
Kapitál 276 847 €
Vlastní kapitál 226 859 €
Kontaktní informace
Email office@reynaers.sk
Telefon(y) 0253410258, 0253410261, 0253410281, 0255641225, 0255641231, 0255641233
Fax(y) 0255641233
Date of updating data: 15.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23,019
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 23,019
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,019
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 233,940
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 5,800
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 25,204
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,032
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180,934
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 256,959
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 235,084
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 219,556
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,225
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,875
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 360
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 17,226
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,385
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,053
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,460
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,328
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,289
Date of updating data: 15.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 263,382
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,200
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 262,182
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 250,758
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 886
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,127
C. Služby (účtová skupina 51) 108,298
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 112,821
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 400
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,356
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,870
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,624
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 143,071
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 371
X. Úrokové výnosy (662) 371
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 478
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 468
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -107
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,517
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,292
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,225
Date of updating data: 15.10.2015
Date of updating data: 15.10.2015