Vytvořte fakturu

SEICOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Obchodní název SEICOM
IČO 31352006
TIN 2020859291
Datum vytvoření 26 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEICOM
92055
Bojničky
Financial information
Prodej a příjem 17 514 €
Zisk 807 €
Kapitál 6 986 €
Vlastní kapitál 6 986 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248294244
Mobile(y) +421903451274, +421911451274
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,754
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,754
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,754
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,274
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 164
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 807
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 17,514
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17,514
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 16,227
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 16,227
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,287
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,287
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,287
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 807
Date of updating data: 26.01.2017
Files
4316492.tif
Date of updating data: 26.01.2017