Vytvořte fakturu

SEICOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SEICOM
IČO 31352006
TIN 2020859291
Datum vytvoření 26 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEICOM
Bojničky 73
92055
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 404 €
Zisk 481 €
Kapitál 6 986 €
Vlastní kapitál 6 986 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248294244
Mobile(y) +421903451274, +421911451274
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,467
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,467
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 7,467
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,467
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -317
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 481
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 14,404
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 14,404
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 13,923
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 13,923
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 481
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 481
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 481
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 481
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4316492.tif
Date of updating data: 25.06.2015