Vytvořte fakturu

CIRI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CIRI
IČO 31352014
TIN 2020873492
DIČ SK2020873492
Datum vytvoření 26 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CIRI
Osloboditeľská 10/4668
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 942 €
Zisk -3 965 €
Kapitál 1 777 €
Vlastní kapitál -70 603 €
Kontaktní informace
Email ciri@stonline.sk
Telefon(y) 0337763110
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,730
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 969
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,969
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,721
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,730
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,674
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,965
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,056
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,056
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,304
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 454
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,036
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 262
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 34,942
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 34,942
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 38,225
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,846
C. Služby (účtová skupina 51) 4,202
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,422
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 755
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,283
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,894
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 682
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 682
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -682
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,965
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,965
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015