Vytvořte fakturu

TENAX - FÓRUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TENAX - FÓRUM
IČO 31352065
TIN 2020341708
DIČ SK2020341708
Datum vytvoření 25 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TENAX - FÓRUM
Račianska 30/A
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 578 067 €
Zisk 24 782 €
Kapitál 667 523 €
Vlastní kapitál 630 921 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 580,717
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,373
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,373
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,373
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 567,698
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 83,257
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 83,257
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 83,257
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 368,258
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 355,531
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 355,531
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,727
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 116,183
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 35,925
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 80,258
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,646
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,646
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 580,717
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 475,703
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,407
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,055
2. Ostatní fondy (427, 42X) 4,055
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 435,156
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 439,694
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,538
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,782
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 104,376
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,163
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,163
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 86,202
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,275
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,275
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 65,911
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,429
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 943
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,644
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,011
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,011
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 638
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 638
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 578,067
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 578,067
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 578,067
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 547,769
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,560
D. Služby (účtová skupina 51) 311,861
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 208,472
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 148,898
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 41,971
4. Sociální náklady (527, 528) 17,603
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 946
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,583
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,583
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,303
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,044
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,298
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 257,646
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,195
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,195
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5,195
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,133
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,133
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,062
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,360
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,578
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,578
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,782
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31352065 TIN: 2020341708 DIČ: SK2020341708
 • Sídlo: TENAX - FÓRUM, Račianska 30/A, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Rusko Bridlicová 6/A Bratislava 841 07 12.01.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Rusko 6 639 € (100%) Bridlicová 6/A Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko Bridlicová 6/A Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Rusko Bridlicová 6/A Bratislava 841 07
   11.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Rusko I.Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   15.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   14.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   15.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Lukačovič J. Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   02.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Peter Lukačovič J. Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I.Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   01.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I.Bukovčana 26 Bratislava
   16.08.1993Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.08.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.05.1993Nové obchodné meno:
   TENAX - FÓRUM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 30/A Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   konzultačná a poradenská činnosť vo výstavbe
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   kúpa a predaj nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I.Bukovčana 26 Bratislava