Vytvořte fakturu

GUAPEX SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GUAPEX SLOVAKIA
IČO 31352111
TIN 2020873514
DIČ SK2020873514
Datum vytvoření 28 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GUAPEX SLOVAKIA
Palkovičova 15
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 705 €
Zisk -7 957 €
Kapitál 133 070 €
Vlastní kapitál -27 693 €
Kontaktní informace
Email info@guapex.sk
Telefon(y) 0948033271, 0255423250
Mobile(y) 0948033271
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 134,844
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 18,333
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,333
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 116,511
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,904
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,454
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,350
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 146,748
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -35,650
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -34,332
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,957
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 182,398
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 160,398
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,233
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 476
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,611
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 155,078
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 33,705
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 28,825
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,416
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 464
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 40,566
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 11,904
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,301
C. Služby (účtová skupina 51) 8,462
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,736
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,207
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,206
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,463
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 287
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,861
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,158
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 136
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 136
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -136
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,997
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,957
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31352111 TIN: 2020873514 DIČ: SK2020873514
 • Sídlo: GUAPEX SLOVAKIA, Palkovičova 15, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08 02.03.1999
  Ing. Ivan Bezák Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08 06.05.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Bezák 6 639 € (100%) Palkovičova 15 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.05.2011
   20.11.2009Nové obchodné meno:
   GUAPEX SLOVAKIA s. r. o.
   19.11.2009Zrušené obchodné meno:
   GOLDART, spol. s r.o.
   30.11.2006Nové sidlo:
   Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   29.11.2006Zrušené sidlo:
   Jégeho 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   RNDr. Darina Bezáková Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   06.06.2003Nové sidlo:
   Jégeho 8 Bratislava 821 08
   05.06.2003Zrušené sidlo:
   Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   27.08.2001Nové sidlo:
   Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   26.08.2001Zrušené sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   02.03.1999Nové sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   RNDr. Darina Bezáková Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   01.03.1999Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   28.05.1993Nové obchodné meno:
   GOLDART, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   prieskum trhu
   reklamná činnosť
   sprostredkovnie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08