Vytvořte fakturu

Tectum - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Tectum
IČO 31352154
TIN 2020290789
DIČ SK2020290789
Datum vytvoření 28 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tectum
Hrachová 40
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 129 603 €
Zisk -53 463 €
Kapitál 448 533 €
Vlastní kapitál 116 425 €
Kontaktní informace
Email kosto@tecgeo.sk
webové stránky http://www.tecgeo.sk;http://www.tectum-geosynthetic.sk
Telefon(y) +421243427349, +421243427352, +421243427359, +421243427361
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 399,669
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,206
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,206
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,206
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 397,631
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 172,623
3. Výrobky (123) - /194/ 24
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 172,599
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 174,558
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 174,558
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,558
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 40,185
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 40,185
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,185
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,265
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 670
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,595
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 832
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 832
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 399,669
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 62,961
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 108,789
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 159,156
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -50,367
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,463
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 336,708
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 235,016
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 16
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 235,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 101,048
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,713
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,713
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 78,326
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,924
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,130
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,255
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,700
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 644
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 644
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 129,581
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 129,603
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 123,816
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 186
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,363
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 24
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,214
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 176,836
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 79,014
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,505
D. Služby (účtová skupina 51) 37,969
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 50,250
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 36,414
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,201
4. Sociální náklady (527, 528) 1,635
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 857
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,141
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,141
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,100
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -47,233
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,901
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,272
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,700
2. Ostatní náklady (562A) 4,700
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 402
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 170
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,270
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,503
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53,463
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31352154 TIN: 2020290789 DIČ: SK2020290789
 • Sídlo: Tectum, Hrachová 40, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33 29.07.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Kostovský 6 639 € (100%) Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.01.2012Nové sidlo:
   Hrachová 40 Bratislava 821 05
   17.01.2012Zrušené sidlo:
   Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   28.05.1993Nové obchodné meno:
   Tectum, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   stavebno-montážne práce
   vykonávanie stav.prác vo výškach horolezec. technikou
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostr., nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09