Vytvořte fakturu

ALBERT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALBERT
IČO 31352162
TIN 2020297081
DIČ SK2020297081
Datum vytvoření 10 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALBERT
Dostojevského rad 7
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 700 €
Zisk 2 831 €
Kapitál 223 060 €
Vlastní kapitál 110 318 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 151,596
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 151,596
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 151,596
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 113,149
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 3,321
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -3,319
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 34,742
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 71,591
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,831
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,447
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 48
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 38,399
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36,160
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 472
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,767
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 46,700
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 46,700
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 42,815
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,350
C. Služby (účtová skupina 51) 32,178
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,829
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 336
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,885
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,172
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 94
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 94
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -94
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,791
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,831
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31352162 TIN: 2020297081 DIČ: SK2020297081
 • Sídlo: ALBERT, Dostojevského rad 7, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Milan Švec Kolískova 12 Bratislava 841 05 10.05.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Milan Švec 3 320 € (50%) Kolískova 12 Bratislava 841 05
  Ing. Zuzana Švecová 3 320 € (50%) Kolískova 12 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.10.2003Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť daňového poradcu
   činnosť organizačného poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   požičiavanie strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   JUDr. Milan Švec Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Švecová Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Švec Kolískova 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.05.1993
   11.10.2003Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Milan Švec Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Švecová Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Švec Kolískova 12 Bratislava 841 05
   10.02.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Milan Švec Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Švecová Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Milan Švec Kolískova 12 Bratislava 841 05
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Švec Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Tokár Okánikova 4 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Švec Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Tokár Okánikova 4 Bratislava 811 04
   21.02.1996Nové predmety činnosti:
   požičiavanie strojov a zariadení
   03.05.1994Nové predmety činnosti:
   činnosť daňového poradcu
   činnosť organizačného poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   10.05.1993Nové obchodné meno:
   ALBERT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Milan Švec Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Tokár Okánikova 4 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Švec Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Tokár Okánikova 4 Bratislava 811 04