Vytvořte fakturu

EXSTAVMAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EXSTAVMAT
IČO 31352227
TIN 2020296751
DIČ SK2020296751
Datum vytvoření 08 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXSTAVMAT
Miletičova 1
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 343 723 €
Zisk 79 505 €
Kontaktní informace
Email obchod@exstavmat.sk
webové stránky http://www.exstavmat.sk
Telefon(y) +421255422388, +421255424006, +421255562393, +421255562609, +421255567880, +421255569515, +421255573123, +421255576076
Mobile(y) +421908721277
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,309,344
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 632,432
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 632,432
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 459,205
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 168,245
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,982
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 671,617
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 156
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 156
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 249,374
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 249,374
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 249,374
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 78,422
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 69,993
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 69,993
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,241
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 188
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 343,665
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,405
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 335,260
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,295
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,295
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,309,344
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,268,388
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,305
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,305
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 -1
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) -1
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,150,385
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,150,385
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 79,505
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,345
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,903
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,903
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,221
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,120
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,120
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 627
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 375
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 151
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 948
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 221
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 221
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 29,611
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 28,703
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 908
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 347,053
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 343,723
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 342,698
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 415
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 610
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 243,827
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24,288
D. Služby (účtová skupina 51) 153,065
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,324
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,588
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,319
4. Sociální náklady (527, 528) 417
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,604
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,947
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,947
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,194
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,405
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 99,896
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 165,345
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,330
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,329
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,329
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 213
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 206
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,117
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 103,013
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 23,508
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 23,510
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 79,505
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015