Vytvořte fakturu

ROSLER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ROSLER
IČO 31352243
TIN 2020294991
DIČ SK2020294991
Datum vytvoření 24 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROSLER
Vajnorská 140
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 760 993 €
Zisk 33 992 €
Kapitál 240 223 €
Vlastní kapitál 31 820 €
Kontaktní informace
Email rosler@rosler.sk
webové stránky http://www.rosler.sk;http://www.victorinox.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 162,040
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 161,491
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 73,479
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 90,910
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ -17,431
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 87,279
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 87,279
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 87,279
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 733
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 543
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 190
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 549
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 549
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 162,040
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,578
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,279
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,279
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 17,066
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,983
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -102,898
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -102,898
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,992
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 196,636
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 334
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 1
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 1
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 333
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 196,244
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 174,835
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 174,835
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,200
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,434
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 673
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,868
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,234
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 58
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -18
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -18
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 761,014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 760,993
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 753,850
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,143
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 718,661
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 450,629
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,196
D. Služby (účtová skupina 51) 183,736
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 33,282
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 23,286
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,016
4. Sociální náklady (527, 528) 1,980
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,146
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,828
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,828
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 17,431
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,413
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,332
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,289
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XII. Kurzové zisky (663) 21
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,503
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 502
2. Ostatní náklady (562A) 502
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 784
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,217
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,482
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 39,850
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,858
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,858
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,992
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31352243 TIN: 2020294991 DIČ: SK2020294991
 • Sídlo: ROSLER, Vajnorská 140, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava 811 09 24.05.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Bohumil Slezák 13 279 € (100%) Lazaretská 34 Bratislava 811 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2015Nové sidlo:
   Vajnorská 140 Bratislava 831 04
   31.12.2014Zrušené sidlo:
   Gorkého 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   KULINÁR s.r.o. Gorkého 15 Bratislava 811 01
   11.12.2008Nové obchodné meno:
   ROSLER - s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   prenájom vozidiel
   Noví spoločníci:
   KULINÁR s.r.o. Gorkého 15 Bratislava 811 01
   10.12.2008Zrušené obchodné meno:
   RÖSLER Bratislava, spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Folk Folk, spol. s r. o. Rybárska brána 2 Bratislava
   17.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ignaz Rösler"s Nachfolger, komanditná spoločnosť Triesterstr. 223 Viedeň Rakúska republika
   Dkfm.Dr. Gerhard Bruckner Maxingstr. 38 Viedeň Rakúska republika
   17.04.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   Folk Folk, spol. s r. o. Rybárska brána 2 Bratislava
   Ignaz Rösler"s Nachfolger, komanditná spoločnosť Triesterstr. 223 Viedeň Rakúska republika
   Dkfm.Dr. Gerhard Bruckner Maxingstr. 38 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 24.05.1993
   16.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Folk Folk, spol. s r. o. Rybárska brána 2 Bratislava
   Ignaz Rösler"s Nachfolger, komanditná spoločnosť Triesterstr. 223 Viedeň Rakúska republika
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   Dkfm.Dr. Gerhard Bruckner Maxingstr. 38 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava 811 09
   21.12.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava 811 09
   20.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   22.10.1993Noví spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   21.10.1993Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   JUDr. Vojtech Hotek Václavská 14 Praha Česká republika
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   RÖSLER Bratislava, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Folk Folk, spol. s r. o. Rybárska brána 2 Bratislava
   Ignaz Rösler"s Nachfolger, komanditná spoločnosť Triesterstr. 223 Viedeň Rakúska republika
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   Dkfm.Dr. Gerhard Bruckner Maxingstr. 38 Viedeň Rakúska republika
   JUDr. Vojtech Hotek Václavská 14 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava