Vytvořte fakturu

VITANA SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VITANA SLOVENSKO
IČO 31352316
TIN 2020313944
DIČ SK2020313944
Datum vytvoření 11 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VITANA SLOVENSKO
Meisslova 5
90201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 237 653 €
Zisk -1 207 651 €
Kapitál 2 639 517 €
Vlastní kapitál 633 565 €
Kontaktní informace
Email vitana@vitana.sk
Telefon(y) 0335911146, 0335911111
Fax(y) 0335911144
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,719,177
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,681
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,681
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,681
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,699,710
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 410,682
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,701
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 400,981
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,276,822
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,275,373
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,275,373
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,449
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,206
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 850
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,356
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,786
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,786
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,719,177
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -574,086
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 17,928,036
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 17,928,036
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,065
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,065
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -17,303,536
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 260,429
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -17,563,965
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,207,651
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,282,280
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,763
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 18,763
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,832,208
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 426,791
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 426,791
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,147,403
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 108,644
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 41,078
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 108,292
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 431,309
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 431,309
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,983
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 10,983
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,237,653
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,237,170
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 483
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,403,363
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,339,836
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 671,485
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -8,278
D. Služby (účtová skupina 51) 2,950,455
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,177,145
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 876,205
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 290,354
4. Sociální náklady (527, 528) 10,586
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,055
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,537
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,537
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -41,225
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 304,353
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,165,710
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 283,672
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,167
XII. Kurzové zisky (663) 1,167
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,228
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,620
2. Ostatní náklady (562A) 8,620
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,037
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 25,571
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39,061
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,204,771
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,207,651
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31352316 TIN: 2020313944 DIČ: SK2020313944
 • Sídlo: VITANA SLOVENSKO, Meisslova 5, 90201, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Are Nakkim Bergersborgveien 10 Moss 1519 Nórske kráľovstvo 30.06.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  VITANA, a.s. 19 528 036 € (100%) Byšice 277 32 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Are Nakkim Bergersborgveien 10 Moss 1519 Nórske kráľovstvo Vznik funkcie: 30.06.2014
   24.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Jerzy Grzegorz Zalopa Lomzynská 73 Poznaň 61-048 Poľská republika Vznik funkcie: 24.08.2007
   13.03.2009Nové sidlo:
   Meisslova 5 Pezinok 902 01
   12.03.2009Zrušené sidlo:
   Chovateľská 1 Trnava 917 01
   13.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005 Skončenie funkcie: 06.12.2006
   12.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Jerzy Grzegorz Zalopa Lomzynská 73 Poznaň 61-048 Poľská republika Vznik funkcie: 24.08.2007
   11.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Morten Vike Vognostolbakken 3 Bergen N-5096 Nórske kráľovstvo Vznik funkcie: 06.12.2006
   14.03.2007Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Mělnická 133 Byšice 277 32 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005 Skončenie funkcie: 06.12.2006
   Morten Vike Vognostolbakken 3 Bergen N-5096 Nórske kráľovstvo Vznik funkcie: 06.12.2006
   13.03.2007Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005
   23.03.2006Zrušeny predmety činnosti:
   výroba potravín
   16.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005
   15.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Morten Vike Vognstolbakker 3 Bergen Nórske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : 210 Zvončín Vznik funkcie: 24.04.2002
   25.11.2002Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   24.11.2002Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   30.04.2002Nový štatutárny orgán:
   Morten Vike Vognstolbakker 3 Bergen Nórske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : 210 Zvončín Vznik funkcie: 24.04.2002
   29.04.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Štefanec Mládežnická 6 Litoměřice Česká republika prechodný pobyt na území SR : 210 Zvončín
   07.01.2002Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   06.01.2002Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   06.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Dušan Štefanec Mládežnická 6 Litoměřice Česká republika prechodný pobyt na území SR : 210 Zvončín
   05.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Rudolf Petrovský Mauerova 4 Krompachy
   09.03.2000Nové predmety činnosti:
   nákup surovín
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) potravín a potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) potravín a potravinárských výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   úprava potravín a potravinárskych výrobkov (sušenie zeleniny, praženie kávy, leštenie ryže)
   balenie potravín
   skladovanie s výnimkou tovarov uvedených v § 3 zák. č. 144/98 Z.z.
   výroba potravín
   08.03.2000Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   10.02.2000Nové sidlo:
   Chovateľská 1 Trnava 917 01
   09.02.2000Zrušené sidlo:
   Strojnícka 97 Bratislava 821 05
   29.03.1999Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   09.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Rudolf Petrovský Mauerova 4 Krompachy
   08.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Paulinský Letná 18 Košice 040 01
   17.09.1997Nové sidlo:
   Strojnícka 97 Bratislava 821 05
   16.09.1997Zrušené sidlo:
   Tomašíkova 26 Bratislava 821 01
   09.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Paulinský Letná 18 Košice 040 01
   08.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Balážová Belinského 25 Bratislava
   28.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Balážová Belinského 25 Bratislava
   27.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Helge Midttun Bukovčana 14 Bratislava
   19.04.1995Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   18.04.1995Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   08.12.1994Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   07.12.1994Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   29.11.1993Nový štatutárny orgán:
   Helge Midttun Bukovčana 14 Bratislava
   28.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Lím Bukovčana 14 Bratislava
   11.06.1993Nové obchodné meno:
   VITANA SLOVENSKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomašíkova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Lím Bukovčana 14 Bratislava