Vytvořte fakturu

GM Electronic Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GM Electronic Slovakia
IČO 31352324
TIN 2020317706
DIČ SK2020317706
Datum vytvoření 10 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GM Electronic Slovakia
Mlynské nivy 58
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 054 979 €
Zisk 24 920 €
Kapitál 2 489 024 €
Vlastní kapitál 910 164 €
Kontaktní informace
Email maloobchod@gme.sk
Telefon(y) 0220633403, 0220633404, 0255960120, 0905279370, 0905328487, 02206334089, 0220633408, 0220633409
Mobile(y) +421905328487
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,224,176
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,917,471
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,931
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,931
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,912,540
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 209,584
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,700,156
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,800
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 304,941
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 242,879
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 242,879
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,280
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,280
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,280
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 51,782
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,779
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 43,003
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,764
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,258
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -494
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,224,176
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 935,084
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,757
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,757
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 900,767
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 900,767
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,920
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,289,092
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 756,689
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 755,410
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,279
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 10,000
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 10,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 317,823
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 251,421
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 247,370
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,051
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,419
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,521
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,296
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,166
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,491
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,491
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 197,089
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,054,969
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,054,979
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 993,716
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 61,252
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,002,294
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 606,677
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,590
D. Služby (účtová skupina 51) 46,046
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 162,533
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 117,300
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,830
4. Sociální náklady (527, 528) 4,403
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,227
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 132,742
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 132,742
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 12,869
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,610
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 52,685
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 381,655
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,281
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,179
2. Ostatní náklady (562A) 5,179
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,102
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,272
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,413
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,493
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,493
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,920
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31352324 TIN: 2020317706 DIČ: SK2020317706
 • Sídlo: GM Electronic Slovakia, Mlynské nivy 58, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zuzana Karovičová Alžbetin Dvor 589 Miloslavov 900 42 01.02.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  GM electronic, spol. s r.o. 3 320 € (50%) Praha 6 - Suchdol 165 00 Česká republika
  Miluše Mikulášová 3 320 € (50%) Křižíkova 147/77 Praha 8, Karlín 180 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.07.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamné a marketingové služby
   12.06.2010Noví spoločníci:
   GM electronic, spol. s r.o. Starosuchdolská 62/13 Praha 6 - Suchdol 165 00 Česká republika
   11.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Zbyněk Gronský Karlínské nám. 238/6 Praha Praha 1
   06.11.2008Nové sidlo:
   Mlynské nivy 58 Bratislava 821 05
   05.11.2008Zrušené sidlo:
   Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   14.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Karovičová Alžbetin Dvor 589 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 01.02.2002
   13.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Karovičová Vetvárska 27 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.02.2002
   26.03.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Karovičová Vetvárska 27 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.02.2002
   25.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Lubomír Krivosudský Pifflova 8 Bratislava Skončenie funkcie: 31.01.2002
   20.05.1999Noví spoločníci:
   Miluše Mikulášová Křižíkova 147/77 Praha 8, Karlín 180 00 Česká republika
   Zbyněk Gronský Karlínské nám. 238/6 Praha Praha 1
   19.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   28.03.1996Noví spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   27.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   Ing. Oldřich Plšek Píky 4 Praha Česká republika
   09.12.1994Nové sidlo:
   Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Lubomír Krivosudský Pifflova 8 Bratislava Skončenie funkcie: 31.01.2002
   08.12.1994Zrušené sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 826 18
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Holeček Galbavého 1 Bratislava 841 01
   10.06.1993Nové obchodné meno:
   GM Electronic Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 826 18
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   Ing. Oldřich Plšek Píky 4 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Holeček Galbavého 1 Bratislava 841 01