Vytvořte fakturu

OPTIKA EXCLUSIV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OPTIKA EXCLUSIV
IČO 31352413
TIN 2020293759
DIČ SK2020293759
Datum vytvoření 10 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OPTIKA EXCLUSIV
Laurinská 3
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 966 981 €
Zisk 6 839 €
Kapitál 424 408 €
Vlastní kapitál 297 996 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.optikaexclusiv.sk
Telefon(y) +421254410493, +421254433878, +421254630367
Mobile(y) +421905450973
Fax(y) 0254433878
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 440,782
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 106,896
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 106,896
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 24,984
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 79,845
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,067
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 323,976
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 225,017
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 225,017
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 68,909
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 68,909
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,909
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,050
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,010
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,040
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,910
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,910
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 440,782
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 304,835
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 21,490
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 21,490
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 268,806
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 268,806
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,839
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 135,947
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,182
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,593
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 18,589
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 107,350
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 67,752
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,752
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,458
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,531
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,305
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,304
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,415
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,415
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 963,998
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 966,981
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 961,642
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,356
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,983
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946,408
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 450,392
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,045
D. Služby (účtová skupina 51) 150,837
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 289,649
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 212,603
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 69,689
4. Sociální náklady (527, 528) 7,357
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 675
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 37,559
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 37,559
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,251
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,573
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 348,724
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,859
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,576
2. Ostatní náklady (562A) 1,576
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 44
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,239
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,853
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,720
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,839
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31352413 TIN: 2020293759 DIČ: SK2020293759
 • Sídlo: OPTIKA EXCLUSIV, Laurinská 3, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava 10.06.1993
  Václav Sulek Hany Meličkovej 29/3332 Bratislava 841 05 10.06.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jana Čierna 3 500 € (50%) Palisády 23 Bratislava
  Václav Sulek 3 500 € (50%) Hany Meličkovej 29/3332 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.09.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava 811 06
   24.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   09.08.2005Noví spoločníci:
   Václav Sulek Hany Meličkovej 29/3332 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Václav Sulek Hany Meličkovej 29/3332 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.06.1993
   08.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1993
   04.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1993
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1993
   03.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   10.06.1993Nové obchodné meno:
   OPTIKA EXCLUSIV spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   očná optika
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane zahranično-obchodnej činnosti, podľa platných právnych predpisov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava