Vytvořte fakturu

Aterios - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.11.2016
Basic information
Obchodní název Aterios
IČO 31352421
Datum vytvoření 14 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Aterios
Miletičova 71
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 880 €
Zisk 4 099 €
Kapitál 7 644 €
Vlastní kapitál 4 507 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 52927455
Date of updating data: 18.11.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,370
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,880
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,490
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,370
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,606
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,132
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,099
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,764
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,764
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,268
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 536
Date of updating data: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 9,880
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 9,880
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4,735
C. Služby (účtová skupina 51) 3,637
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,098
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,145
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,243
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 86
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 85
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -86
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,059
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,099
Date of updating data: 18.11.2016
Date of updating data: 18.11.2016