Vytvořte fakturu

"PAN - ART" - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název "PAN - ART"
IČO 31352499
TIN 2020315264
DIČ SK2020315264
Datum vytvoření 28 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "PAN - ART"
Haburská 20
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 136 €
Zisk 3 029 €
Kapitál 2 297 €
Vlastní kapitál -1 814 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,686
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,686
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,019
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,019
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,576
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,576
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,576
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 91
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 70
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,686
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,215
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,453
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,453
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,029
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,471
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,471
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 100
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,915
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 86
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,370
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,136
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,136
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,044
D. Služby (účtová skupina 51) 91
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,850
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,112
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 738
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 103
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,092
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,045
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 103
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,989
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,029
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :31352499 TIN: 2020315264 DIČ: SK2020315264
 • Sídlo: "PAN - ART", Haburská 20, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavel Šipicki-Šagi Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01 20.11.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Pavel Šipicki-Šagi 6 639 € (100%) Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.11.2002Nové sidlo:
   Haburská 20 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Pavel Šipicki-Šagi Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Šipicki-Šagi Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01
   28.05.1993Nové obchodné meno:
   "PAN - ART", spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, trvanlivých potravín v spotrebiteľskom balení, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení, tabakových výrobkov, ovocia a zeleniny
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ