Vytvořte fakturu

ASPER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Obchodní název ASPER
Stav Zničeno
IČO 31352529
TIN 2020820043
DIČ SK2020820043
Datum vytvoření 04 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASPER
Pri Suchom mlyne 88
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 45 335 €
Zisk -7 134 €
Kapitál 402 133 €
Vlastní kapitál 176 509 €
Kontaktní informace
Email scheinerova@slovek.sk
Telefon(y) 0264285117
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 368,607
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 310,805
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 86,798
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,118
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 56,680
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 224,007
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 224,007
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 56,607
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,929
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,929
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,929
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 53,678
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 40,785
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,893
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,195
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 409
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 786
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 368,607
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,377
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 744
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 744
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 194,088
2. Ostatní fondy (427, 42X) 194,088
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -24,961
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -24,961
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,134
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,920
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,871
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 17,170
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -299
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,353
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,196
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 671
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,469
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 696
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 696
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 178,310
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 346
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 177,964
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,429
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 45,335
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,428
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,907
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,858
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,600
D. Služby (účtová skupina 51) 6,720
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 28,067
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 20,632
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,485
4. Sociální náklady (527, 528) 950
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,320
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,529
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,529
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,112
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 510
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,523
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,108
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,242
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,242
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,242
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 373
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 170
2. Ostatní náklady (562A) 170
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 203
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,869
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,654
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,134
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016
 • IČO :31352529 TIN: 2020820043 DIČ: SK2020820043
 • Sídlo: ASPER, Pri Suchom mlyne 88, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Červen 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.07.2016Zrušené obchodné meno:
   ASPER, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   09.07.2001Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   11.03.1996Nové obchodné meno:
   ASPER, spol. s r.o.
   04.06.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným