Vytvořte fakturu

MGV - TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.11.2015
Basic information
Obchodní název MGV - TRADING
IČO 31352634
TIN 2020351476
DIČ SK2020351476
Datum vytvoření 08 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MGV - TRADING
Krupinská 4
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 40 716 €
Zisk 3 285 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263830663, +421263830549
Date of updating data: 26.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 61,605
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 61,605
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,134
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,414
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,907
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 449
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,561
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 74,019
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,645
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,871
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 6,186
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,285
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,374
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14,919
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 40,455
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,087
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,048
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 36,320
Date of updating data: 26.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 40,716
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 37,294
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,422
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 34,523
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,567
C. Služby (účtová skupina 51) 17,876
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,634
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,445
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,001
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,193
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,851
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 36
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 36
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,206
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,206
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,170
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,023
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,738
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,285
Date of updating data: 26.11.2015
Date of updating data: 26.11.2015