Vytvořte fakturu

JAMPEX v jazyku slovenskom JAMPEX GmbH v jazyku nemeckom - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JAMPEX v jazyku slovenskom JAMPEX GmbH v jazyku nemeckom
IČO 31352863
TIN 2020319697
DIČ SK2020319697
Datum vytvoření 04 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAMPEX v jazyku slovenskom JAMPEX GmbH v jazyku nemeckom
Oravská 24
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 300 €
Zisk 5 072 €
Kapitál 1 619 €
Vlastní kapitál -8 961 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254412001
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,258
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,258
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,920
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,920
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,920
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,338
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 897
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 441
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,258
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,890
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 335
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 335
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -15,937
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 251
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,188
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,072
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,148
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,148
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 295
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 295
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,581
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,272
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,300
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,300
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,300
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,133
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 581
D. Služby (účtová skupina 51) 552
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,167
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,167
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 91
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 91
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -91
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,076
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,004
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,004
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,072
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31352863 TIN: 2020319697 DIČ: SK2020319697
 • Sídlo: JAMPEX v jazyku slovenskom JAMPEX GmbH v jazyku nemeckom, Oravská 24, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Mráz Oravská 24 Bratislava 821 09 22.01.1999
  Ing. Mária Mrázová Oravská 24 Bratislava 821 09 22.01.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Mráz 3 320 € (50%) Oravská 24 Bratislava 821 09
  Ing. Mária Mrázová 3 320 € (50%) Oravská 24 Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Mráz Oravská 24 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Mrázová Oravská 24 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mráz Oravská 24 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Mrázová Oravská 24 Bratislava 821 09
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Mráz Oravská 24 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Mrázová Oravská 24 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mráz Oravská 24 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Mrázová Oravská 24 Bratislava 821 09
   10.08.1994Noví spoločníci:
   Ing. Mária Mrázová Oravská 24 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mrázová Oravská 24 Bratislava 821 09
   09.08.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Martinák Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Martinák Ondavská 8 Bratislava 821 08
   04.06.1993Nové obchodné meno:
   JAMPEX spol. s r.o. v jazyku slovenskom JAMPEX GmbH v jazyku nemeckom
   Nové sidlo:
   Oravská 24 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   poradenská, konzultačná a organizačná činnosť v oblasti ekonomiky a riadenia stavebníctva
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   nákup a predaj nehnuteľností
   nákup a predaj autorských práv so súhlasom autora
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Martinák Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Ing. Ján Mráz Oravská 24 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Martinák Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Ing. Ján Mráz Oravská 24 Bratislava 821 09