Vytvořte fakturu

TRION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRION
IČO 31352880
TIN 2020350706
DIČ SK2020350706
Datum vytvoření 21 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRION
Kopčianska 65
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 51 194 €
Zisk -51 €
Kapitál 48 867 €
Vlastní kapitál 11 018 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903520720
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 18,625
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 18,625
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,625
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,877
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,632
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,498
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 34,502
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,967
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,235
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,520
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -51
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,535
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,535
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 97
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 653
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,621
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,164
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 51,194
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 51,194
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 47,665
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,185
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,276
C. Služby (účtová skupina 51) 7,349
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,558
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,802
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,142
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,529
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,384
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,614
M. Úrokové náklady (562) 2,387
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 227
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,610
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 919
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 970
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -51
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31352880 TIN: 2020350706 DIČ: SK2020350706
 • Sídlo: TRION, Kopčianska 65, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava 21.06.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Patro Peter 6 639 € (100%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1993
   31.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zbyšek Čižmář Havlíčkova 356 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1993
   30.01.2008Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu- vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   05.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1993
   04.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Patro Peter Pri Kolíske 6 Bratislava
   19.10.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Patro Peter Pri Kolíske 6 Bratislava
   18.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   22.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Patro Peter Pri Kolíske 6 Bratislava
   Ing. Zbyšek Čižmář Havlíčkova 356 Zlín Česká republika
   21.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Patro Peter Zadunajská 1 Bratislava
   Ing. Zbyšek Čižmář Havlíčkova 356 Zlín Česká republika
   13.01.1997Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Patro Peter Zadunajská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   12.01.1997Zrušené sidlo:
   ul. Nábrežná 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Račanský Nábrežná 1 Bratislava
   Dr. Slavomír Štubňa Zadunajská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   .Ing. Vladimír Račanský Nábrežná 14 Bratislava
   Dr. Slavomír Stubňa Zadunajská 1 Bratislava
   18.12.1995Noví spoločníci:
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Ferov Tematínska 4 Bratislava
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   21.06.1993Nové obchodné meno:
   TRION spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   ul. Nábrežná 14 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, opravy a servis elektrických zariadení výpočtovej, zabezpečovacej a automatizačnej techniky dodávateľským spôsobom
   sprostredkovanie obchodu
   konzultačná a poradenská činnosť v elektronike
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Ferov Tematínska 4 Bratislava
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Račanský Nábrežná 1 Bratislava
   Dr. Slavomír Štubňa Zadunajská 1 Bratislava
   Ing. Zbyšek Čižmář Havlíčkova 356 Zlín Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   .Ing. Vladimír Račanský Nábrežná 14 Bratislava
   Dr. Slavomír Stubňa Zadunajská 1 Bratislava