Vytvořte fakturu

OSPRA-INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OSPRA-INVEST
IČO 31352979
TIN 2020343765
DIČ SK2020343765
Datum vytvoření 21 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OSPRA-INVEST
Podzáhradná 70
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 525 545 €
Zisk 188 405 €
Kapitál 10 811 372 €
Vlastní kapitál 5 982 074 €
Kontaktní informace
Email osprainvest@osprainvest.sk
Telefon(y) 0244451303, 0245980419, 0245980531, 0240252332
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,466,811
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,194,406
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,884
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,884
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,187,522
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 415,349
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,786,160
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,014,304
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 971,709
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,247,306
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,662,632
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,928,529
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 266,088
3. Výrobky (123) - /194/ 454,308
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 13,707
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,455,494
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,255,801
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,255,801
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 199,650
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 43
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,129,180
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,961
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,107,219
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 25,099
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 25,099
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,466,811
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,970,480
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,514,905
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,514,905
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 36,248
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 106,375
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 106,375
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,124,547
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,124,547
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 188,405
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,471,322
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 858,004
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 800,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,976
12. Odložený daňový závazek (481A) 46,028
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 51,570
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,285,220
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 856,507
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 856,507
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 200,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 98,187
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 66,724
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,760
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 49,042
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 73,368
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 73,368
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,203,160
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 25,009
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 25,009
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,626,037
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,525,545
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 15,546,654
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 79,383
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -154,501
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 45,192
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,817
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,082,803
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,751,698
D. Služby (účtová skupina 51) 1,008,933
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,333,545
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,681,233
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 573,596
4. Sociální náklady (527, 528) 78,716
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,169
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 843,972
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 843,972
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 83,352
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,134
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 442,742
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,710,905
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,331
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 152
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 152
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2,179
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 201,099
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 117,868
2. Ostatní náklady (562A) 117,868
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 83,231
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -198,768
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 243,974
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 55,569
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 63,620
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -8,051
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 188,405
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31352979 TIN: 2020343765 DIČ: SK2020343765
 • Sídlo: OSPRA-INVEST, Podzáhradná 70, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jarmila Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko 25.09.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Hnat Gesellschaft m.b.H. 500 000 € (14.2%) Himberg bei Wien 2325 Rakúsko
  KARSTBORG SA 3 000 000 € (85.4%) Meyrin CH-1217 Švajčiarska konfederácia
  Ing. Karl Hnat 14 905 € (0.4%) Wien 1170 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karl Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúska republika Vznik funkcie: 17.04.2012
   15.06.2012Noví spoločníci:
   Ing. Karl Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karl Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúska republika Vznik funkcie: 17.04.2012
   28.02.2012Noví spoločníci:
   KARSTBORG SA Immeuble ICC, route de Pré-Bois 20 Meyrin CH-1217 Švajčiarska konfederácia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karl Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Kišš Horné Ozorovce 111 Bánovce nad Bebravou 957 01 Vznik funkcie: 25.09.1996
   23.01.2008Noví spoločníci:
   Hnat Gesellschaft m.b.H. Anton Diettrich-Gasse 13 Himberg bei Wien 2325 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Kišš Horné Ozorovce 111 Bánovce nad Bebravou 957 01 Vznik funkcie: 25.09.1996
   Jarmila Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko Vznik funkcie: 25.09.1996
   22.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Hnat Gesellschaft m.b.H. Industriezeile 15 Leobendorf 2100 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Kišš 111 Horné Ozorovce Vznik funkcie: 25.09.1996
   Jarmila Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko Vznik funkcie: 25.09.1996
   02.06.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem nebezpečných odpadov
   07.05.2002Noví spoločníci:
   Ing. Karl Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Kišš 111 Horné Ozorovce Vznik funkcie: 25.09.1996
   Jarmila Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko Vznik funkcie: 25.09.1996
   06.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Ursula Fürst Rudolf-Rirsch-Gasse 13 2325 Himberg Rakúsko
   Benjamin Wirmsberger Speisingerstrasse 13 Wien A - 1130 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Hnatová 22 Dežerice
   Vladimír Kišš 111 Horné Ozorovce
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava 851 01
   29.09.2000Noví spoločníci:
   Hnat Gesellschaft m.b.H. Industriezeile 15 Leobendorf 2100 Rakúsko
   28.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   04.06.1999Nové sidlo:
   Podzáhradná 70 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   Benjamin Wirmsberger Speisingerstrasse 13 Wien A - 1130 Rakúsko
   03.06.1999Zrušené sidlo:
   Oskorušova 1 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Johann Frank ofwiesengasse 24 1130 Wien Rakúsko
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   17.10.1997Noví spoločníci:
   Johann Frank ofwiesengasse 24 1130 Wien Rakúsko
   Ursula Fürst Rudolf-Rirsch-Gasse 13 2325 Himberg Rakúsko
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   16.10.1997Zrušeny spoločníci:
   OSPRA spol. s r.o. IČO: 00 683 566 Oskorušova 1 Bratislava
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   25.11.1996Noví spoločníci:
   OSPRA spol. s r.o. IČO: 00 683 566 Oskorušova 1 Bratislava
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Hnatová 22 Dežerice
   Vladimír Kišš 111 Horné Ozorovce
   24.11.1996Zrušeny spoločníci:
   OSPRAPLASTIK spol. s r.o. Oskorušova 1 Bratislava 841 02
   TATRA GOLD spol. s r.o. Chmelová 70 Nitra 949 09
   Kurt Bingold Sperbergweg 15 D-5100, Aachen/Walheim Nemecko
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4-10 A-1170 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kuník Nábrežie mládeže 21 Nitra 949 01
   22.05.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kuník Nábrežie mládeže 21 Nitra 949 01
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava 851 01
   21.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kuník Nábrežie Mládeže 21 Nitra
   Ing. Peter Wagner Nejedlého 12 Bratislava
   21.06.1993Nové obchodné meno:
   OSPRA-INVEST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Oskorušova 1 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým povolením/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   spracovanie a výroba materiálov z umelých hmôt
   realitná agentúra - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   OSPRAPLASTIK spol. s r.o. Oskorušova 1 Bratislava 841 02
   TATRA GOLD spol. s r.o. Chmelová 70 Nitra 949 09
   Kurt Bingold Sperbergweg 15 D-5100, Aachen/Walheim Nemecko
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4-10 A-1170 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Kuník Nábrežie Mládeže 21 Nitra
   Ing. Peter Wagner Nejedlého 12 Bratislava