Vytvořte fakturu

KADOX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KADOX
IČO 31353070
TIN 2020329168
DIČ SK2020329168
Datum vytvoření 09 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KADOX
Kríkova 8
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 780 €
Zisk 5 521 €
Kapitál 1 518 €
Vlastní kapitál 1 388 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903452295, 0944133545
Mobile(y) 0903452295
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,059
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,059
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,256
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,256
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,256
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,803
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 193
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,610
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,059
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,909
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,251
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,251
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,521
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 150
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,779
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,780
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,780
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,193
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,072
D. Služby (účtová skupina 51) 121
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,587
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,587
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 66
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 66
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -66
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,521
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,521
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015