Vytvořte fakturu

VFIRM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VFIRM
IČO 31353177
TIN 2020901289
Datum vytvoření 10 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VFIRM
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Financial information
Zisk -4 860 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,620
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,620
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,620
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,140
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 10,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 10,000
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,860
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4,380
C. Služby (účtová skupina 51) 4,380
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,380
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,380
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,380
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,860
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015