Vytvořte fakturu

O. P. O. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název O. P. O.
IČO 31353274
TIN 2020319389
DIČ SK2020319389
Datum vytvoření 14 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo O. P. O.
Rozmarínová 37
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 452 029 €
Zisk 98 733 €
Kapitál 901 704 €
Vlastní kapitál -12 583 €
Kontaktní informace
Email opo@opo.sk
Telefon(y) 0243638102, 0243638103
Fax(y) 0243427294
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 654,697
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 285,015
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 285,015
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,000
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 438
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 254,577
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 369,319
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33,670
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 67
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,603
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 99,470
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 99,470
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,470
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 236,179
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 113,718
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 122,461
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 363
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 363
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 654,697
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 86,150
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -19,886
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,886
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 98,733
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 568,547
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,908
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,908
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 562,352
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 52,035
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,035
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 468,791
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,210
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,637
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,679
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,287
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,687
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,451,283
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,452,029
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,145,129
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 306,154
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 746
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,320,577
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 954,599
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,083
D. Služby (účtová skupina 51) 279,164
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 58,038
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 40,205
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,151
4. Sociální náklady (527, 528) 3,682
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 723
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 878
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 878
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,092
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 131,452
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 198,437
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 63
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 21
XII. Kurzové zisky (663) 42
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,496
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,100
2. Ostatní náklady (562A) 8,100
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 396
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,433
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 123,019
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 24,286
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 24,286
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 98,733
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31353274 TIN: 2020319389 DIČ: SK2020319389
 • Sídlo: O. P. O., Rozmarínová 37, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Rastislav Smolen Pavlovičova 4 Bratislava 821 04 14.06.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Rastislav Smolen 6 639 € (100%) Pavlovičova 4 Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.11.2005Nové predmety činnosti:
   maliarske a natieračské práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Pavlovičova 4 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Smolen Pavlovičova 4 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 14.06.1993
   03.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   27.09.2001Nové sidlo:
   Rozmarínová 37 Bratislava 821 04
   26.09.2001Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   22.09.1998Nové predmety činnosti:
   montáž strojárskych technologických zariadení
   sprostredkovanie dopravy
   prieskum trhu
   orgnizačné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   21.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   ekonomicko poradenská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   09.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   14.06.1993Nové obchodné meno:
   O. P. O., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru každého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   inžinierska činnosť
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   ekonomicko poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava 851 07