Vytvořte fakturu

Objekta - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Objekta
IČO 31353282
TIN 2020343743
DIČ SK2020343743
Datum vytvoření 14 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Objekta
Nejedlého 12
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 625 816 €
Zisk 21 300 €
Kapitál 344 226 €
Vlastní kapitál 94 558 €
Kontaktní informace
Email objekta@objekta.sk
webové stránky http://www.kovany-nabytok.sk;http://www.objekta.sk
Telefon(y) +421265459264, +421265968759
Fax(y) 0265968759
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,495
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,495
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 418,511
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 94,033
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,545
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,185
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 429,006
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 115,858
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,357
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 79,561
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 21,300
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 313,148
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 740
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 307,721
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,602
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,048
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,939
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 251,132
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,687
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 625,816
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 519,247
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 7,974
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -414
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 97,288
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,721
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 603,323
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 338,612
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 113,174
C. Služby (účtová skupina 51) 81,694
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 56,826
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 479
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,129
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,918
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,491
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 22,493
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 90,615
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,194
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,194
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,193
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,300
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 21,300
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31353282 TIN: 2020343743 DIČ: SK2020343743
 • Sídlo: Objekta, Nejedlého 12, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02 14.06.1993
  Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02 19.09.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Mária Trubačková 1 992 € (30%) Nejedlého 12 Bratislava 841 02
  Ing. Ivan Trubáček 4 648 € (70%) Nejedlého 12 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   26.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   25.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   14.02.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 14.06.1993
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 19.09.2002
   13.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   14.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   13.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Maximilian Hofmann Von-Eckert Str. 15 Munchen SRN
   31.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Maximilian Hofmann Von-Eckert Str. 15 Munchen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   30.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Maximilian Hofmann Von-Eckert Str. 15 Munchen SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Trubáčková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   23.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Mária Trubačková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Maximilian Hofmann Von-Eckert Str. 15 Munchen SRN
   22.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Mária Trubáčková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Maximilian Hofmann Von-Eckert Str. 15 Munchen SRN
   14.06.1993Nové obchodné meno:
   Objekta spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   činnosť realitnej kancelárie
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Mária Trubáčková Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Maximilian Hofmann Von-Eckert Str. 15 Munchen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Trubáčková Nejedlého 12 Bratislava 841 02