Vytvořte fakturu

Objekta - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2016
Basic information
Obchodní název Objekta
IČO 31353282
TIN 2020343743
DIČ SK2020343743
Datum vytvoření 14 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Objekta
Nejedlého 12
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 646 680 €
Zisk 51 351 €
Kapitál 344 226 €
Vlastní kapitál 94 558 €
Kontaktní informace
Email objekta@objekta.sk
webové stránky http://www.kovany-nabytok.sk;http://www.objekta.sk
Telefon(y) +421265459264, +421265968759
Fax(y) 0265968759
Date of updating data: 23.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 20,029
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,029
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,565
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 622,712
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 182,368
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,934
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,004
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 642,741
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 121,588
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 62,933
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 51,351
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 521,153
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 643
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 517,281
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 242,563
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,240
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,846
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 256,632
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,229
Date of updating data: 23.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,646,680
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,218,369
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 36,820
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 385,145
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,767
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,579
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,577,942
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 917,832
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 417,733
C. Služby (účtová skupina 51) 187,856
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 50,663
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 70
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 439
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,349
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 68,738
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 116,913
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 911
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 907
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -909
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 67,829
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 16,478
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 51,351
Date of updating data: 23.11.2016
Date of updating data: 23.11.2016
 • IČO :31353282 TIN: 2020343743 DIČ: SK2020343743
 • Sídlo: Objekta, Nejedlého 12, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02 19.09.2002
  Ing. Mária Trubačková Zohorská 973/19 Lozorno 900 55 14.06.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Trubáček 5 890 € (88.7%) Nejedlého 12 Bratislava 841 02
  Ing. Jana Typčuková 750 € (11.3%) Třebíčska 8 Humenné 066 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.11.2016Noví spoločníci:
   Ing. Jana Typčuková Třebíčska 8 Humenné 066 01
   26.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   14.02.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Trubačková Zohorská 973/19 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 14.06.1993
   Ing. Ivan Trubáček Nejedlého 12 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 19.09.2002
   14.06.1993Nové obchodné meno:
   Objekta spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nejedlého 12 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   činnosť realitnej kancelárie
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj