Vytvořte fakturu

TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRADE
IČO 31353339
TIN 2020505520
DIČ SK2020505520
Datum vytvoření 24 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRADE
V/O sklad, pop. č. 363
07651
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 061 528 €
Zisk 44 582 €
Kapitál 1 226 331 €
Vlastní kapitál 1 042 746 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0566281740, 0566321668
Fax(y) 0566281741
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,273,152
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 615,094
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 615,094
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 14,020
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 575,645
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,612
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 16,817
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 649,646
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 27,053
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,052
4. Zvířata (124) - /195/ 1
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 359,153
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 336,318
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 336,318
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 200
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,627
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 263,440
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 813
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 262,627
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,412
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,412
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,273,152
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,023,141
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 889,598
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 889,598
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 88,960
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 88,960
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,582
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 250,011
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 379
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 379
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 243,594
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 215,892
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 215,892
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,881
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,901
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,920
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,038
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,038
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,056,531
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,061,528
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,056,531
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,208
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,789
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,002,438
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 75,505
D. Služby (účtová skupina 51) 1,675,702
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 224,058
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 164,189
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 54,054
4. Sociální náklady (527, 528) 5,815
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,780
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,418
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,418
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 345
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,630
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 59,090
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 305,324
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 25
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 25
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,368
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,368
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,343
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 57,747
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,165
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,165
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,582
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31353339 TIN: 2020505520 DIČ: SK2020505520
 • Sídlo: TRADE, V/O sklad, pop. č. 363, 07651, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Červen 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.05.1994Nové sidlo:
   V/O sklad, pop. č. 363 Pribeník 076 51
   Noví spoločníci:
   Jednota, spotrebné družstvo Kukučínova 184/1 Trebišov
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Kišš 249 Pribeník 076 51
   Ing. Michal Pancák 25 Stankovce 076 61
   24.05.1994Zrušené sidlo:
   Gouthova 20 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   24.06.1993Nové obchodné meno:
   A. S. TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gouthova 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava