Vytvořte fakturu

TÜV NORD Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Obchodní název TÜV NORD Slovakia
IČO 31353436
TIN 2020327078
DIČ SK2020327078
Datum vytvoření 22 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TÜV NORD Slovakia
Dúbravská cesta 2
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 743 452 €
Zisk 40 883 €
Kapitál 75 596 €
Vlastní kapitál 11 115 €
Kontaktní informace
Email tuvnord@tuvnord.sk
webové stránky http://www.tuvnord.sk
Telefon(y) +421253412344, +421253417014, +421253416380, +421253633094, +421253631151, +421253416996, +421253631152, +421253631153
Mobile(y) +421907782380, +421917745551, +421918885764, +421917880166, +421917880167, +421917375393, +421905613857, +421905946198, +421905680283, +421905484910, +421905484
Fax(y) 0253417014
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 217,841
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,881
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,881
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,881
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 212,301
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 17,994
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 17,994
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 135,871
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 125,785
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,729
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 123,056
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 9,904
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 182
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 58,436
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,028
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 57,408
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 659
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 659
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 217,841
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 95,603
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 68,466
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 18,659
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 18,659
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 63,856
2. Ostatní fondy (427, 42X) 63,856
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -102,900
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 277,936
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -380,836
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,883
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,238
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,783
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,783
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 111,100
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 54,619
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,325
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,294
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 19,392
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,404
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,192
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 493
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,355
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,825
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,530
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 743,451
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 743,452
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 743,451
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 690,211
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,571
D. Služby (účtová skupina 51) 388,145
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 278,988
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 205,939
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 69,426
4. Sociální náklady (527, 528) 3,623
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,495
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,264
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,264
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,053
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,695
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,241
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 342,735
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 397
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 82
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 315
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -393
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,848
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,965
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 9,085
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 40,883
Date of updating data: 30.09.2016
Date of updating data: 30.09.2016