Vytvořte fakturu

UNISYS Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.07.2016
Basic information
Obchodní název UNISYS Slovakia
IČO 31353495
TIN 2020290558
DIČ SK2020290558
Datum vytvoření 28 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNISYS Slovakia
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 154 641 €
Zisk -550 978 €
Kapitál 1 339 075 €
Vlastní kapitál -12 866 €
Kontaktní informace
Email SKRecepcia@sk.unisys.com
Telefon(y) 0233300111, 0484155204, 0484155205, 0484155206, 0484721912, 0484721913, 0484721914, 0484721915, 0484
Fax(y) 0233300177
Date of updating data: 18.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,238,843
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 80,794
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 25,100
2. Software (013) - /073, 091A/ 25,100
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 55,694
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 23,532
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 32,162
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,123,126
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 224,734
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 223,453
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,025
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 188,428
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,281
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 898,392
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,752
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 896,640
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 34,923
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 24,001
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 10,922
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,238,843
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 653,549
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,537,709
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,537,709
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,323,890
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,657,072
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,657,072
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -550,978
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 440,597
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 590
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 590
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 340,917
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 280,083
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 224,117
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,966
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,203
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,877
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,608
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,146
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 99,090
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,273
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93,817
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 144,697
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 144,697
Date of updating data: 18.07.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,154,641
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,139,274
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,367
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,712,740
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,828
D. Služby (účtová skupina 51) 1,067,213
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 599,951
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 447,896
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 126,760
4. Sociální náklady (527, 528) 25,295
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 136
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,628
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,628
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 708
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,276
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -558,099
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,233
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37,514
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 37,492
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,511
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 22,831
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,680
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 10,003
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -548,096
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -550,978
Date of updating data: 18.07.2016
Date of updating data: 18.07.2016
 • IČO :31353495 TIN: 2020290558 DIČ: SK2020290558
 • Sídlo: UNISYS Slovakia, Plynárenská 1, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Hugo Langhaug Idas vei 54 Oslo 0981 Nórske kráľovstvo 01.07.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  UNISYS s.r.o. 3 537 709 € (100%) Praha 8 186 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Hugo Langhaug Idas vei 54 Oslo 0981 Nórske kráľovstvo Vznik funkcie: 01.07.2016
   10.11.2009Noví spoločníci:
   UNISYS s.r.o. IČO: 48 109 291 Ke Štvanici 656/3 Praha 8 186 00 Česká republika
   01.02.2006Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   20.06.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   15.11.1995Nové obchodné meno:
   UNISYS Slovakia s.r.o.
   06.07.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.06.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným