Vytvořte fakturu

METROLOGIE SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název METROLOGIE SLOVAKIA
IČO 31353576
TIN 2020292516
DIČ SK2020292516
Datum vytvoření 28 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METROLOGIE SLOVAKIA
Bajkalská 4
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 402 834 €
Zisk 31 102 €
Kapitál 588 845 €
Vlastní kapitál 342 309 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 451,788
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,707
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,707
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,707
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 426,809
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 501
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 501
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 66,254
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 66,254
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 264,739
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 75,950
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75,950
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,539
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 158,250
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 95,315
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,097
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 94,218
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 272
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 272
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 451,788
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 373,411
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 126,137
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 126,137
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,521
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,614
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,614
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 202,037
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 202,037
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,102
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,377
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 78,092
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 77,054
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,054
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 287
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 318
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 210
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 223
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 276
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,414,913
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,402,834
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,402,090
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 120
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 624
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,359,639
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,247,230
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,422
D. Služby (účtová skupina 51) 98,360
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,224
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,040
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,745
4. Sociální náklady (527, 528) 439
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 227
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,232
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 408
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,195
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,198
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,079
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 12,073
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,289
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 49
2. Ostatní náklady (562A) 49
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14,070
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,170
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,210
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 39,985
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,883
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,883
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,102
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31353576 TIN: 2020292516 DIČ: SK2020292516
 • Sídlo: METROLOGIE SLOVAKIA, Bajkalská 4, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Kojda Hargašova 13 Bratislava 841 06 28.06.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Kojda 126 137 € (100%) Hargašova 13 Bratislava 841 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.10.2007Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kojda Hargašova 13 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kojda Hargašova 13 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 28.06.1993
   04.10.2007Zrušeny spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Hargašova 13 Bratislava 841 06
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.06.1993
   20.04.2004Noví spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Hargašova 13 Bratislava 841 06
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07
   19.04.2004Zrušeny spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Tupolevova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07
   26.11.2003Noví spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Tupolevova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07
   25.11.2003Zrušeny spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Tupolevova 3 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Lazovský Tupolevova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.2002 Skončenie funkcie: 30.09.2003
   28.03.2003Noví spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Tupolevova 3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Lazovský Tupolevova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.2002 Skončenie funkcie: 30.09.2003
   27.03.2003Zrušeny spoločníci:
   ETC METROLOGIE 2 Rue Gutenberg - Parc Eiffel 77600 BUSSY SAINT GEORGES Francúzko
   VARIAS Group a.s. IČO: 00 694 282 Priemyselná 2 Žilina 010 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.11.2000Noví spoločníci:
   ETC METROLOGIE 2 Rue Gutenberg - Parc Eiffel 77600 BUSSY SAINT GEORGES Francúzko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.06.1993
   21.11.2000Zrušeny spoločníci:
   CHS FRANCE S.A. 11 Rue Cambrai 75019 Paris Francúzsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07
   11.07.2000Nové sidlo:
   Bajkalská 4 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   VARIAS Group a.s. IČO: 00 694 282 Priemyselná 2 Žilina 010 01
   CHS FRANCE S.A. 11 Rue Cambrai 75019 Paris Francúzsko
   10.07.2000Zrušené sidlo:
   Štefánikova 12 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   METROLOGIE INTERNATIONAL S.A. Immeuble Les Corvettes 142, avenue de Stalingrad Colombes Francúzska republika
   VARIAS a.s. IČO: 00 694 282 Priemyselná 2 Žilina 010 01
   23.08.1999Noví spoločníci:
   METROLOGIE INTERNATIONAL S.A. Immeuble Les Corvettes 142, avenue de Stalingrad Colombes Francúzska republika
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   METROLOGIE GmbH Steinerstrasse 15 München SRN
   21.01.1999Noví spoločníci:
   VARIAS a.s. IČO: 00 694 282 Priemyselná 2 Žilina 010 01
   METROLOGIE GmbH Steinerstrasse 15 München SRN
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   METROLOGIE GmbH Steinerstrasse 15 München SRN
   VARIAS a.s. Hálkova 3 Žilina
   28.06.1993Nové obchodné meno:
   METROLOGIE SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poskytovanie software predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   METROLOGIE GmbH Steinerstrasse 15 München SRN
   VARIAS a.s. Hálkova 3 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07