Vytvořte fakturu

VALOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název VALOR
IČO 31353584
TIN 2020290580
DIČ SK2020290580
Datum vytvoření 30 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VALOR
Senecká cesta 18
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 641 149 €
Zisk 197 490 €
Kapitál 1 983 008 €
Vlastní kapitál 220 730 €
Kontaktní informace
Email office@valor.sro.sk
webové stránky http://www.valor.sk
Telefon(y) +421243712671, +421243712672
Mobile(y) +421903797448
Fax(y) 0243712670
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,195,562
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 111,528
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 111,528
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 111,528
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,077,301
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 453,714
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 453,714
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 836,394
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 835,970
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 835,970
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 424
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 787,193
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 35,750
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 751,443
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,733
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,733
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,195,562
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 419,068
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 39,011
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 39,011
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 197,490
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,775,992
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19,546
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 17,119
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,427
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,745,641
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 299,560
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 299,560
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,334,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,617
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,116
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 86,327
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,805
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,257
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 548
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 502
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 502
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,641,149
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,641,149
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,588,820
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 45,862
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,465
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,384,643
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,473,337
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 100,758
D. Služby (účtová skupina 51) 400,221
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 343,281
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 258,147
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 74,539
4. Sociální náklady (527, 528) 10,595
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,180
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 46,510
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 46,510
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,907
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,449
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 256,506
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 660,366
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 46
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 46
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,007
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 113
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 894
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -961
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 255,545
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 58,055
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 57,855
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 200
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 197,490
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31353584 TIN: 2020290580 DIČ: SK2020290580
 • Sídlo: VALOR, Senecká cesta 18, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky 940 56 18.03.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Ranto 82 985 € (50%) Nové Zámky
  Ing. Jaroslava Karasová 82 985 € (50%) Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.04.2015Nové predmety činnosti:
   odevná výroba
   Noví spoločníci:
   voľný obchodný podiel v spoločnosti VALOR s.r.o. Senecká cesta 18 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Ivan Karas Jamnického 3309/1A Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Karas Jamnického 1A/3309 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2010
   09.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky 940 56 Vznik funkcie: 18.03.2010
   Ing. Ivan Karas Jamnického 1A/3309 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2010
   08.04.2010Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu: špecifikácia vojenského materiálu-ZVM podľa prílohy č. 1 k vyhl. Ministerstva hospodárstva SR: - ZVM 7 - Slzný plyn, príslušné zariadenia, súčasti, materiály a technológie, - ZVM 24 - Služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s výrobkami tohto zoznamu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Krajčík Mliečno 356 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 18.08.2004
   18.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Richard Krajčík Mliečno 356 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 18.08.2004
   17.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Krajčík Mliečno 356 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 18.08.2004
   25.08.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Richard Krajčík Mliečno 356 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 18.08.2004
   24.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Karas Jamnického 3309/1A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.1993
   Doc.Ing. Ivan Karas , CSc. Rovníková 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 01.06.1998
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky 940 56 Vznik funkcie: 30.06.1993
   14.05.2004Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   15.04.2003Nové sidlo:
   Senecká cesta 18 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   Ivan Karas Jamnického 3309/1A Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Karas Jamnického 3309/1A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.1993
   Doc.Ing. Ivan Karas , CSc. Rovníková 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 01.06.1998
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky 940 56 Vznik funkcie: 30.06.1993
   14.04.2003Zrušené sidlo:
   Hraničná 22 Bratislava 827 42
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Doc.Ing. Ivan Karas , CSc. Rovníková 4 Bratislava 821 02
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   23.05.2001Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu: špecifikácia vojenského materiálu-ZVM podľa prílohy č. 1 k vyhl. Ministerstva hospodárstva SR: - ZVM 7 - Slzný plyn, príslušné zariadenia, súčasti, materiály a technológie, - ZVM 24 - Služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s výrobkami tohto zoznamu
   04.08.1998Nové predmety činnosti:
   servis športových potrieb (oprava a údržba)
   poradenstvo v oblasti protikoróznej ochrany
   aplikácia náterových hmôt
   príprava náterových hmôt - miešanie hotových komponentov
   úprava, predúprava a predpríprava podkladov pre požiadavky aplikácie náterových hmôt - technický návrh
   prenájom strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Doc.Ing. Ivan Karas , CSc. Rovníková 4 Bratislava 821 02
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   03.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky 940 56
   13.11.1996Nové obchodné meno:
   VALOR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 22 Bratislava 827 42
   12.11.1996Zrušené obchodné meno:
   VALOR Slovakia spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pod Vinicami 27 Bratislava 811 02
   13.08.1996Noví spoločníci:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   12.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Miroslav Polák Poľnohospodárska 49 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   Petr Nevěčný Pechova 15 Brno Česká republika
   Luděk Skočovský Hálkova 2 Brno Česká republika
   Pavel Šafařík Lamačova 860 Praha Česká republika
   30.06.1993Nové obchodné meno:
   VALOR Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Vinicami 27 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   podnikateľské poradenstvo a poradenstvo v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Miroslav Polák Poľnohospodárska 49 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky
   Petr Nevěčný Pechova 15 Brno Česká republika
   Luděk Skočovský Hálkova 2 Brno Česká republika
   Pavel Šafařík Lamačova 860 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Karas L. Sáru 8 Bratislava
   Peter Ranto J. Kráľa 46 Nové Zámky 940 56