Vytvořte fakturu

Stavoinvesta Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Stavoinvesta Bratislava
IČO 31353886
TIN 2020363598
DIČ SK2020363598
Datum vytvoření 07 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stavoinvesta Bratislava
Pluhová 2
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 670 €
Zisk -10 439 €
Kapitál 25 125 €
Vlastní kapitál 2 797 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244259026
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,562
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,562
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,114
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 114
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 448
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 47
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 401
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20,000
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 20,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,562
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,642
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 15,300
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -22,167
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 96
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -22,263
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,439
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,169
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,855
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,855
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 26,683
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,200
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,200
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 925
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 482
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,076
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 631
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 631
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 35
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 35
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 18,670
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,470
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,200
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,963
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 243
D. Služby (účtová skupina 51) 7,139
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,781
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,663
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,059
4. Sociální náklady (527, 528) 59
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 111
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,689
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,293
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,912
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 186
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 186
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -186
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,479
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,439
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31353886 TIN: 2020363598 DIČ: SK2020363598
 • Sídlo: Stavoinvesta Bratislava, Pluhová 2, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Luknár Ipeľská 3 Bratislava 821 07 23.05.2012
  Ing. Radovan Lahoda Lesná 20 Marianka 900 33 10.07.2012
  Luděk Kostka Zahradní 418 Velim 281 01 Česká republika 10.07.2012
  Ing. Ján Kráľ Společná 5 Praha 8 182 00 Česká republika 10.07.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Luknár 765 € (8.5%) Ipeľská 3 Bratislava 821 07
  VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. 1 485 € (16.5%) Bratislava 823 53
  GEOSAN INTERNATIONAL s.r.o. 6 750 € (75%) Kolín III 280 02 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.04.2015Noví spoločníci:
   GEOSAN INTERNATIONAL s.r.o. U Nemocnice 430 Kolín III 280 02 Česká republika
   16.04.2015Zrušeny spoločníci:
   GEOSAN GROUP a. s. U Nemocnice 430 Kolín III 280 02 Česká republika
   18.07.2012Noví spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. Pestovateľská 8 Bratislava 823 53
   GEOSAN GROUP a. s. U Nemocnice 430 Kolín III 280 02 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Lahoda Lesná 20 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 10.07.2012
   Luděk Kostka Zahradní 418 Velim 281 01 Česká republika Vznik funkcie: 10.07.2012
   Ing. Ján Kráľ Společná 5 Praha 8 182 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.07.2012
   29.05.2012Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Luknár Ipeľská 3 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Luknár Ipeľská 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 23.05.2012
   28.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Augustín Solčanský Čajkovského 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Solčanský Čajkovského 5 Bratislava
   17.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Pribinova 1042/1 Sereď 926 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   21.03.2007Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Pribinova 1042/1 Sereď 926 01
   20.03.2007Zrušené sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   14.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Augustín Solčanský Čajkovského 5 Bratislava
   13.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   17.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Juhosová Kukučínova 479/24 Dunajská Streda
   Ing. Pavol Satina Drobišová 22 Pezinok
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Juhosová Kukučínova 479/24 Dunajská Streda
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Pavol Satina Drobišová 22 Pezinok
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   28.11.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.05.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Juhosová Kukučínova 479/24 Dunajská Streda
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Pavol Satina Drobišová 22 Pezinok
   Ing. Augustín Solčanský Čajkovského 5 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   18.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   26.03.1996Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídlištných celkov/
   07.07.1993Nové obchodné meno:
   Stavoinvesta Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   sprostredkovanie výkonu prác a služieb - organizácia dodávateľských systémov na zákazku pri príprave a realizácii stavieb a rekonštrukcií
   činnosť organizačných poradcov
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   projektová činnosť
   predaj, nákup a sprostredkovanie tovarov a služieb všetkého druhu, okrem tovarov a služieb vyžadujúcich osobitné povolenia
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Juhosová Kukučínova 479/24 Dunajská Streda
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Pavol Satina Drobišová 22 Pezinok
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava