Vytvořte fakturu

ONE WAY Trading - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ONE WAY Trading
IČO 31353959
TIN 2020292538
DIČ SK2020292538
Datum vytvoření 07 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ONE WAY Trading
Obchodná 19
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 37 500 €
Zisk 2 557 €
Kapitál 236 974 €
Vlastní kapitál 162 153 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 210,035
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 160,554
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 160,554
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 121,216
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 39,338
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,481
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 12,000
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,367
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,367
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,114
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,116
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,998
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 210,035
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,848
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 159,028
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 159,028
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,517
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,187
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 216
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 216
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,971
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 480
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 292
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,160
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 37,500
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 37,500
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 37,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,805
D. Služby (účtová skupina 51) 689
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,777
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,200
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,534
4. Sociální náklady (527, 528) 43
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,339
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,339
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,695
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,811
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 181
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 181
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -178
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,517
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,557
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31353959 TIN: 2020292538 DIČ: SK2020292538
 • Sídlo: ONE WAY Trading, Obchodná 19, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Avihai Hadida Vínna 3/C Bratislava 831 02 27.10.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  David Dahan 6 639 € (100%) Praha 4- Lhotka 142 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Avihai Hadida Vínna 3/C Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 27.10.2005
   20.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Avihai Hadida Tolstého 879/1 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.10.2005
   14.12.2005Noví spoločníci:
   David Dahan K Novému dvoru 31 Praha 4- Lhotka 142 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Avihai Hadida Tolstého 879/1 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.10.2005
   13.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Dakar Yonathan Himi Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jonathan Dakar Himi Obchodná 550/19 Bratislava Vznik funkcie: 07.07.1993
   10.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Jonathan Dakar Himi Obchodná 550/19 Bratislava Vznik funkcie: 07.07.1993
   09.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Jonathan Dakar Himi Súbežná 11 Bratislava
   03.06.2003Noví spoločníci:
   Dakar Yonathan Himi Obchodná 19 Bratislava 811 06
   02.06.2003Zrušeny spoločníci:
   CLENSTON TRADING INC Panama Panama
   06.10.1998Noví spoločníci:
   CLENSTON TRADING INC Panama Panama
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   CLENSTON TRADING INC Panama Panama
   07.07.1993Nové obchodné meno:
   ONE WAY Trading, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností;
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   Noví spoločníci:
   CLENSTON TRADING INC Panama Panama
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jonathan Dakar Himi Súbežná 11 Bratislava