Vytvořte fakturu

LIFTPROGRES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LIFTPROGRES
IČO 31353983
TIN 2020319466
DIČ SK2020319466
Datum vytvoření 24 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIFTPROGRES
Bachová 7
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 195 096 €
Zisk 22 032 €
Kapitál 115 707 €
Vlastní kapitál 53 427 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243420841
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 130,916
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 130,680
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 21,571
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 21,571
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,571
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 109,109
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,056
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 106,053
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 236
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 236
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 130,916
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,383
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 13,117
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,461
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,461
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 134
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 134
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,032
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,533
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 966
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 929
12. Odložený daňový závazek (481A) 37
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 82,330
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,241
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,241
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 71,200
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,626
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,685
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -4,422
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,237
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,237
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 195,096
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 195,096
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 195,096
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 166,743
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,106
D. Služby (účtová skupina 51) 81,392
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 58,856
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 42,705
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,723
4. Sociální náklady (527, 528) 1,428
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 400
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 989
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,353
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 88,598
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 43
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 43
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 146
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 146
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,250
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,218
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,218
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,032
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31353983 TIN: 2020319466 DIČ: SK2020319466
 • Sídlo: LIFTPROGRES, Bachová 7, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dezider Németh Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40 01.01.2008
  Robert Németh Čakanská cesta 502/5 Štvrtok na Ostrove 930 40 06.08.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dezider Németh 6 639 € (100%) Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Robert Németh Čakanská cesta 502/5 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 06.08.2008
   18.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Dezider Németh Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 01.01.2008
   17.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Dezider Németh Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   Dezider Németh 1000 Štvrtok na Ostrove
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   24.06.1993Nové obchodné meno:
   LIFTPROGRES spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bachová 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie revízií, skúšok a opravy výťahov;
   generálne opravy a rekonštrukcie výťahov;
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   Dezider Németh 1000 Štvrtok na Ostrove
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava