Vytvořte fakturu

LIFTPROGRES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.11.2016
Basic information
Obchodní název LIFTPROGRES
IČO 31353983
TIN 2020319466
DIČ SK2020319466
Datum vytvoření 24 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIFTPROGRES
Bachová 7
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 174 692 €
Zisk 20 822 €
Kapitál 115 707 €
Vlastní kapitál 53 427 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243420841
Date of updating data: 09.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 158,498
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 158,322
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 113,821
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,821
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,821
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 44,501
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,622
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 42,879
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 176
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 176
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 158,498
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,206
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 13,117
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,494
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,494
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 134
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 134
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,822
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,292
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 991
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 954
12. Odložený daňový závazek (481A) 37
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 111,415
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,386
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,386
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 93,200
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,854
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,852
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,123
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,886
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,886
Date of updating data: 09.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 174,692
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 174,692
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 174,692
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147,887
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,148
D. Služby (účtová skupina 51) 63,743
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 61,196
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 44,282
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,430
4. Sociální náklady (527, 528) 1,484
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 340
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 460
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,805
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 88,801
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 35
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 35
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 35
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 146
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 146
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -111
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,694
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,872
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,872
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,822
Date of updating data: 09.11.2016
Date of updating data: 09.11.2016
 • IČO :31353983 TIN: 2020319466 DIČ: SK2020319466
 • Sídlo: LIFTPROGRES, Bachová 7, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 930 40 01.01.2008
  Robert Németh Čakanská cesta 502/5 Štvrtok na Ostrove 930 40 06.08.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dezider Németh 7 000 € (100%) Štvrtok na Ostrove 930 40
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.11.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Robert Németh Čakanská cesta 502/5 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 06.08.2008
   18.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Dezider Németh Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 01.01.2008
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Dezider Németh Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40
   24.06.1993Nové obchodné meno:
   LIFTPROGRES spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bachová 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie revízií, skúšok a opravy výťahov;
   generálne opravy a rekonštrukcie výťahov;