Vytvořte fakturu

NOVASO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NOVASO
IČO 31354084
TIN 2020333150
Datum vytvoření 09 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVASO
Kadnárova 68
83105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 241 €
Zisk -130 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 260
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 27
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 182
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 260
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -63,165
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,131
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 472
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -73,277
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -130
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 63,425
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 343
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 62,932
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 56
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 307
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 62,089
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,241
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,662
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 579
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,803
C. Služby (účtová skupina 51) 912
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,879
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 438
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,750
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 88
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 88
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -88
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 350
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -130
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015