Vytvořte fakturu

MIKROKLÍMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MIKROKLÍMA
IČO 31354149
TIN 2020319455
DIČ SK2020319455
Datum vytvoření 23 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIKROKLÍMA
Jašíkova 24/12
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 61 497 €
Zisk 237 €
Vlastní kapitál 142 320 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905253129
Mobile(y) 0905253129
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,554
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,554
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,554
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 136,206
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 45,906
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,393
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 143,760
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 127,558
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 200,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,169
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -80,487
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 237
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,202
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,188
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 69
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,944
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,175
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 61,497
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,687
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 48,810
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 60,300
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 5,165
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,831
C. Služby (účtová skupina 51) 10,031
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 273
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,197
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,470
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,197
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 237
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015