Vytvořte fakturu

Sano - Moderná výživa zvierat - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Sano - Moderná výživa zvierat
IČO 31354190
TIN 2020315143
DIČ SK2020315143
Datum vytvoření 02 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sano - Moderná výživa zvierat
Dlhé Diely I. 23/a
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 442 303 €
Zisk 137 752 €
Kapitál 2 652 205 €
Vlastní kapitál 2 558 103 €
Kontaktní informace
Email sano@sano.sk
Telefon(y) 0265316570
Fax(y) 0265421983
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,805,031
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 204,110
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 190,794
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 49,682
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 119,502
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,610
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 13,316
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 13,316
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,596,196
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 182
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 182
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,547
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,547
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 716,218
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 715,980
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 715,980
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 238
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,877,249
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 235
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,877,014
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,725
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,725
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,805,031
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,695,855
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,550,800
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,550,800
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 137,752
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,176
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,503
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,503
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 88,717
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 19,144
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,144
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,941
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,140
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,492
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,956
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,956
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,439,332
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,442,303
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,434,362
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,970
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,304
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,267,778
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,649,567
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 42,587
D. Služby (účtová skupina 51) 296,975
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 200,852
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 144,191
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 51,086
4. Sociální náklady (527, 528) 5,575
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,791
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 29,418
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 29,418
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 23,177
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,411
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 174,525
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 450,203
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,701
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,673
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,673
XII. Kurzové zisky (663) 28
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,436
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 27
2. Ostatní náklady (562A) 27
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 68
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,341
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,265
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 177,790
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 40,038
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 44,240
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,202
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 137,752
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31354190 TIN: 2020315143 DIČ: SK2020315143
 • Sídlo: Sano - Moderná výživa zvierat, Dlhé Diely I. 23/a, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zsolt Csorba Cseresznyefa utca 74 Tatabánya H-2800 Maďarsko 19.09.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Bernard Waldinger GmbH 6 639 € (100%) Loiching 841 80 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Zsolt Csorba Cseresznyefa utca 74 Tatabánya H-2800 Maďarsko Vznik funkcie: 19.09.2013
   01.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Drevenák Slávičie údolie 102/A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.12.2012
   26.01.2013Noví spoločníci:
   Bernard Waldinger GmbH Grafenwald 1a Loiching 841 80 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Drevenák Slávičie údolie 102/A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.12.2012
   25.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching 8311 SRN Vznik funkcie: 21.11.2002
   12.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching 8311 SRN Vznik funkcie: 21.11.2002
   11.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Kralovičová SNP 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 06.03.2001 Skončenie funkcie: 21.11.2002
   05.08.2002Nové obchodné meno:
   Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
   04.08.2002Zrušené obchodné meno:
   SLOVENSKÉ SANO s.r.o.
   06.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Oľga Kralovičová SNP 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 06.03.2001 Skončenie funkcie: 21.11.2002
   05.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Kramár Planét 2 Bratislava 821 02
   10.11.1998Nové sidlo:
   Dlhé Diely I. 23/a Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching SRN
   09.11.1998Zrušené sidlo:
   Dlhé Diely 23/a Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching SRN
   12.12.1996Nové sidlo:
   Dlhé Diely 23/a Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Kramár Planét 2 Bratislava 821 02
   11.12.1996Zrušené sidlo:
   Mierová 188 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Kramár Riazanská 50 Bratislava
   22.05.1995Nové sidlo:
   Mierová 188 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Kramár Riazanská 50 Bratislava
   21.05.1995Zrušené sidlo:
   Planét 2 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Kramár Planét 2 Bratislava 821 02
   02.07.1993Nové obchodné meno:
   SLOVENSKÉ SANO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Planét 2 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva
   Noví spoločníci:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniel Kramár Planét 2 Bratislava 821 02