Vytvořte fakturu

F. A. CH. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název F. A. CH.
IČO 31354238
TIN 2020914984
Datum vytvoření 22 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F. A. CH.
Žitavská 18
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 881 €
Zisk 5 128 €
Vlastní kapitál 37 012 €
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,689
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,044
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,546
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,099
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 45,689
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,331
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 29,900
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,128
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,358
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,358
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,059
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,483
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 816
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8,881
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,881
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,064
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6
C. Služby (účtová skupina 51) 1,929
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 129
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,817
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,946
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 206
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 135
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 71
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -206
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,611
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,483
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,128
Date of updating data: 06.08.2015
Files
4261591.tif
Date of updating data: 06.08.2015