Vytvořte fakturu

ALFA SECURITY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALFA SECURITY
IČO 31354262
TIN 2020297125
DIČ SK2020297125
Datum vytvoření 14 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALFA SECURITY
Galvaniho 7/C
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 320 €
Zisk -1 873 €
Kapitál 8 652 €
Vlastní kapitál 7 426 €
Kontaktní informace
Email lastovkova.tatiana@zoznam.sk
Telefon(y) 0903227165
Mobile(y) 0903227165
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,377
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 0
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 416
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,864
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 7,377
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,553
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,000
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 10,456
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,552
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -20,582
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,873
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,824
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,824
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 863
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,320
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,320
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,134
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 2,123
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -814
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -803
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 100
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 100
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -99
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -913
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,873
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31354262 TIN: 2020297125 DIČ: SK2020297125
 • Sídlo: ALFA SECURITY, Galvaniho 7/C, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Tatiana Lastovková Stromová 42 Bratislava 831 01 16.03.1994
  Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 26.11.2002
  Ing. Tatiana Lastovková Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 21.03.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Štefan Lastovka 2 800 € (40%) Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
  Ing. Tatiana Lastovková 4 200 € (60%) Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.03.2014Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   účtovné poradenstvo
   činnosť podnikateľských poradcov
   počítačové služby
   poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
   vydavateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so suhlasom autora
   montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
   inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Noví spoločníci:
   Ing. Tatiana Lastovková Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Lastovková Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 21.03.2014
   26.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Tatiana Lastovková Stromová 42 Bratislava 831 01
   12.07.2006Nové sidlo:
   Galvaniho 7/C Bratislava 821 04
   11.07.2006Zrušené sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   16.08.2005Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
   Tatiana Lastovková Stromová 42 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Lastovková Stromová 42 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.03.1994
   Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 26.11.2002
   15.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 26.11.2002
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.03.1994
   05.02.2003Nové sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   marketing
   faktoring a forfaiting
   leasingová činnosť
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 26.11.2002
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.03.1994
   04.02.2003Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman Studenohorská 22 Bratislava
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   15.02.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman Studenohorská 22 Bratislava
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   14.02.1999Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   zriaďovanie poplašných zariadení;
   zabezpečenie stráženia majetku a osôb;
   služby súkromných detektívov
   zabezpečovanie stráženia majetku osôb
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman Studenohorská 22 Bratislava
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   18.04.1994Noví spoločníci:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   17.04.1994Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   15.12.1993Nové predmety činnosti:
   služby súkromných detektívov
   zabezpečovanie stráženia majetku osôb
   14.06.1993Nové obchodné meno:
   ALFA SECURITY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   zriaďovanie poplašných zariadení;
   zabezpečenie stráženia majetku a osôb;
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman Studenohorská 22 Bratislava
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava