Vytvořte fakturu

MicroStep - IKS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.11.2015
Basic information
Obchodní název MicroStep - IKS
IČO 31354483
TIN 2020342500
DIČ SK2020342500
Datum vytvoření 16 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MicroStep - IKS
Rybničná 9
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 278 570 €
Zisk -498 €
Kapitál 92 192 €
Vlastní kapitál 306 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243411169, 0243637081, 0243637082, 0243637083, 0243643442, 0248272202, 0248272222, 0248272229, 0248
Mobile(y) 0903790700, 0905619249
Fax(y) 0243643442
Date of updating data: 03.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 35,162
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 35,162
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 35,162
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 94,680
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 16,140
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,069
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,980
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 129,842
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -192
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 11,619
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 11,619
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 331
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -11,644
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -498
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 130,034
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,070
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 121,997
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 75,324
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,700
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,395
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42,578
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,967
Date of updating data: 03.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 278,570
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 278,570
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 277,289
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,869
C. Služby (účtová skupina 51) 145,178
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 117,161
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 643
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,657
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 781
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,281
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 127,523
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 349
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 289
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -343
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 938
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,436
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -498
Date of updating data: 03.11.2015
Date of updating data: 03.11.2015