Vytvořte fakturu

ALTRON SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.10.2015
Basic information
Obchodní název ALTRON SK
IČO 31354521
TIN 2020336230
DIČ SK2020336230
Datum vytvoření 15 Červenec 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ALTRON SK
Galvániho 15C
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 523 517 €
Zisk 96 162 €
Kapitál 785 205 €
Vlastní kapitál 414 140 €
Kontaktní informace
Email altron.sk@altron.net
webové stránky http://www.altron.sk
Telefon(y) +421259308312
Fax(y) 0259308312
Date of updating data: 23.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,429,887
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,031
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,031
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,936
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,095
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,414,094
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 95,334
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 545
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 94,789
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 30,038
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 30,038
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,098,872
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 708,537
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 708,537
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 369,877
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,441
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,017
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 189,850
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,256
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 184,594
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,762
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,762
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,429,887
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 469,319
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 300,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 300,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 13,157
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 60,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 60,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 96,162
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 949,006
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 395
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 395
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 851,158
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 761,589
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 761,589
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 28,261
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,058
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,253
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,997
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 97,338
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,295
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 63,043
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 115
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 11,562
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 11,562
Date of updating data: 23.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,523,517
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,523,517
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 822,269
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,701,248
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,382,545
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 547,571
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,383,841
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 4,140
D. Služby (účtová skupina 51) 1,730,991
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 707,697
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 504,505
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 191,140
4. Sociální náklady (527, 528) 12,052
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 255
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,456
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,456
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 594
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 140,972
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 856,974
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,255
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,255
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,255
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,934
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 309
2. Ostatní náklady (562A) 309
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 76
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,549
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,679
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 130,293
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 34,131
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 39,756
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,625
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 96,162
Date of updating data: 23.10.2015
Date of updating data: 23.10.2015