Vytvořte fakturu

KAI LUN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KAI LUN
IČO 31354599
TIN 2020915050
Datum vytvoření 14 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAI LUN
Sibírska 47
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 696 €
Zisk 2 440 €
Kapitál 21 858 €
Vlastní kapitál 21 858 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 24,986
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,986
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,986
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,621
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,351
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,986
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,986
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 15,219
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 15,219
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,128
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,696
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,696
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,696
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,568
D. Služby (účtová skupina 51) 1,218
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,350
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,350
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,128
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,478
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,128
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 688
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 688
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,440
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4262986.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31354599 TIN: 2020915050
 • Sídlo: KAI LUN, Sibírska 47, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava 22.01.1999
  Ping Jingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava 26.11.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Yang Shuquan 6 640 € (50%) Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
  Ping Jingyuan 6 640 € (50%) Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.11.2004Noví spoločníci:
   Ping Jingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ping Jingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   25.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   23.10.2000Nové sidlo:
   Sibírska 47 Bratislava 831 02
   22.10.2000Zrušené sidlo:
   Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yang Shuquan Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   11.06.1998Noví spoločníci:
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   10.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Li Yong Chang Dun Jia, Nan Xiao Que 6 Peking Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   14.06.1993Nové obchodné meno:
   KAI LUN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   zahranično-obchodná činnosť, spočívajúca v exporte a importe tovarov
   Noví spoločníci:
   Li Yong Chang Dun Jia, Nan Xiao Que 6 Peking Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Yang Shuquan Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Sklodowskej 4 Bratislava 851 04