Vytvořte fakturu

Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.10.2015
Basic information
Obchodní název Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA
IČO 31354645
TIN 2020344359
DIČ SK2020344359
Datum vytvoření 14 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA
Kolískova 1
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 545 550 €
Zisk 108 485 €
Kapitál 310 653 €
Vlastní kapitál 121 798 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421265444344, +421265444345, +421265444346
Mobile(y) +421948278189
Fax(y) 0265444345
Date of updating data: 05.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 30,791
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 30,791
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,791
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 399,584
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 234,984
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 512
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 164,088
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 430,375
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 230,283
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,400
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,400
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 790
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 112,608
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 108,485
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 200,092
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 200,092
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 173,529
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,038
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 22,285
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 240
Date of updating data: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 545,550
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 204
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 545,132
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 214
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 405,697
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 129
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,882
C. Služby (účtová skupina 51) 323,852
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 54,997
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,343
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,630
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,864
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 139,853
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 208,473
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 15
X. Úrokové výnosy (662) 6
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 9
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 98
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 89
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 139,770
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 31,285
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 108,485
Date of updating data: 05.10.2015
Date of updating data: 05.10.2015