Vytvořte fakturu

ULMA Construccion SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ULMA Construccion SK
IČO 31354718
TIN 2020329201
DIČ SK2020329201
Datum vytvoření 29 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ULMA Construccion SK
Bojnická 20
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 493 889 €
Zisk 188 968 €
Kapitál 2 746 397 €
Vlastní kapitál 1 255 965 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244646931, +421244453625, +421244646932, +421244646933, +421244646934, +421244646935, +421244646936
Mobile(y) +421903700563, +421903700564, +421911577433, +421911700428, +421911700425, +421911700458, +421911700539, +421911700513, +421911700578, +421911700681, +421911700
Fax(y) 0249102922
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,849,799
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,213,891
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,213,891
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,213,891
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,615,391
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 77,027
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 77,027
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 138,945
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 4,900
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,900
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 134,045
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,331,449
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,328,485
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,328,485
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,743
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 221
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 67,970
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,278
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 59,692
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20,517
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 20,517
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,849,799
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,445,184
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 169,290
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 169,290
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 535,110
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,426
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,426
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,751
2. Ostatní fondy (427, 42X) 2,751
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 531,639
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,135,897
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -604,258
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 188,968
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,356,847
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 181,599
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,140,165
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 935,008
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 935,008
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 25,493
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,639
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 163,025
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 35,083
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,083
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 47,768
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 47,768
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,493,889
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 221,582
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,945,469
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 224,543
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 102,295
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,280,555
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 143,539
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 90,003
D. Služby (účtová skupina 51) 1,214,584
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 630,200
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 458,450
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 157,581
4. Sociální náklady (527, 528) 14,169
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,498
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 516,280
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 516,280
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 144,805
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 512,235
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,411
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 213,334
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,718,925
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 54
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,543
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,022
2. Ostatní náklady (562A) 11,022
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 293
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,228
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,478
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 198,856
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,888
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 143,662
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -133,774
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 188,968
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31354718 TIN: 2020329201 DIČ: SK2020329201
 • Sídlo: ULMA Construccion SK, Bojnická 20, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Kapoun, MBA Sladovní 1406 Kojetín 752 01 Česká republika 05.12.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ULMA CONSTRUCTION S.P.A. 169 290 € (100%) Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kapoun , MBA Sladovní 1406 Kojetín 752 01 Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2013
   11.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Pablo Vázquez Mates Pitzäcker 19 Rasun di Sopra 390 30 Talianska republika Vznik funkcie: 01.10.2010
   07.11.2012Noví spoločníci:
   ULMA CONSTRUCTION S.P.A. Zona Industriale Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
   06.11.2012Zrušeny spoločníci:
   ALPI A.G. Zona Industriale Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
   30.11.2011Nové sidlo:
   Bojnická 20 Bratislava 831 04
   29.11.2011Zrušené sidlo:
   Rybničná 38/K Bratislava 831 06
   12.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Pablo Vázquez Mates Pitzäcker 19 Rasun di Sopra 390 30 Talianska republika Vznik funkcie: 01.10.2010
   11.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Zlatohlavý Štúrova 3 Trebišov 075 01 Vznik funkcie: 01.01.2009
   03.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hana Fialová U Slunečních lázni 1140 Liberec 460 14 Česká republika
   30.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Hana Fialová U Slunečních lázni 1140 Liberec 460 14 Česká republika
   29.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Bronislav Fiala U Slunečních lázní 1140 Liberec 460 14 Česká republika
   07.07.2009Nové obchodné meno:
   ULMA Construccion SK, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 38/K Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Zlatohlavý Štúrova 3 Trebišov 075 01 Vznik funkcie: 01.01.2009
   06.07.2009Zrušené obchodné meno:
   BEPATECH BRATISLAVA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rybničná 38/K Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Eller Jégeho 9 Bratislava
   15.01.2009Zrušeny spoločníci:
   Alpi East, s.r.o. Studená 3 Bratislava 821 04
   Tomáš Hirsch Husitská 10 Brno 612 00 Česká republika
   Ing. Václav Jilma Moskevská 50 Praha 10 101 00 Česká republika
   16.10.2007Nové sidlo:
   Rybničná 38/K Bratislava 831 07
   15.10.2007Zrušené sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   18.04.2007Noví spoločníci:
   Alpi East, s.r.o. Studená 3 Bratislava 821 04
   17.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ján Eller Jégeho 9 Bratislava 821 08
   17.08.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti;
   Noví spoločníci:
   ALPI A.G. Zona Industriale Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
   Ján Eller Jégeho 9 Bratislava 821 08
   Bronislav Fiala U Slunečních lázní 1140 Liberec 460 14 Česká republika
   Tomáš Hirsch Husitská 10 Brno 612 00 Česká republika
   Ing. Václav Jilma Moskevská 50 Praha 10 101 00 Česká republika
   16.08.2005Zrušeny spoločníci:
   BEPATECH spol. s r.o., Moskovská 50 Praha 10 Česká republika
   16.06.1999Noví spoločníci:
   BEPATECH spol. s r.o., Moskovská 50 Praha 10 Česká republika
   15.06.1999Zrušeny spoločníci:
   BEPATECH spol. s r.o., Moskovská 50 Praha 10 Česká republika
   29.06.1993Nové obchodné meno:
   BEPATECH BRATISLAVA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   poradenstvo v oblasti stavebníctva;
   Noví spoločníci:
   BEPATECH spol. s r.o., Moskovská 50 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Eller Jégeho 9 Bratislava