Vytvořte fakturu

ULMA Construccion SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.11.2016
Basic information
Obchodní název ULMA Construccion SK
IČO 31354718
TIN 2020329201
DIČ SK2020329201
Datum vytvoření 29 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ULMA Construccion SK
Bojnická 20
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 574 741 €
Zisk 562 601 €
Kapitál 2 746 397 €
Vlastní kapitál 1 255 965 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244646931, +421244453625, +421244646932, +421244646933, +421244646934, +421244646935, +421244646936
Mobile(y) +421903700563, +421903700564, +421911577433, +421911700428, +421911700425, +421911700458, +421911700539, +421911700513, +421911700578, +421911700681, +421911700
Fax(y) 0249102922
Date of updating data: 04.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,535,358
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,466,684
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,466,684
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,466,684
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,051,955
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 43,455
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 43,455
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 174,240
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 4,900
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,900
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 169,340
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,222,706
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,212,010
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,212,010
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,414
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 282
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 611,554
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,664
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 599,890
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,719
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,719
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,535,358
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,002,534
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 169,290
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 169,290
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 535,110
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,929
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,929
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 497
2. Ostatní fondy (427, 42X) 497
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 718,107
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,322,365
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -604,258
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 562,601
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,469,660
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,388
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,388
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,327,449
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,176,846
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,176,846
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 32,408
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,832
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 99,363
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 63,018
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,418
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 51,600
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 77,805
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 63,164
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 63,164
Date of updating data: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,511,904
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,574,741
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 261,205
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,809,549
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 441,150
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62,837
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,822,197
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 183,531
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 135,505
D. Služby (účtová skupina 51) 1,729,158
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 697,659
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 503,356
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 177,730
4. Sociální náklady (527, 528) 16,573
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,912
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 546,446
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 546,446
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 178,238
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 334,520
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,228
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 752,544
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,022,560
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 52
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,769
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,358
2. Ostatní náklady (562A) 3,358
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 613
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,798
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,701
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 745,843
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 183,242
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 218,536
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -35,294
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 562,601
Date of updating data: 04.11.2016
Date of updating data: 04.11.2016
 • IČO :31354718 TIN: 2020329201 DIČ: SK2020329201
 • Sídlo: ULMA Construccion SK, Bojnická 20, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Kapoun, MBA Sladovní 1406 Kojetín 752 01 Česká republika 05.12.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ULMA CONSTRUCTION S.P.A. 169 290 € (100%) Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kapoun , MBA Sladovní 1406 Kojetín 752 01 Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2013
   07.11.2012Noví spoločníci:
   ULMA CONSTRUCTION S.P.A. Zona Industriale Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
   30.11.2011Nové sidlo:
   Bojnická 20 Bratislava 831 04
   07.07.2009Nové obchodné meno:
   ULMA Construccion SK, s. r. o.
   17.08.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti;
   29.06.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   poradenstvo v oblasti stavebníctva;
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ