Vytvořte fakturu

VICTORIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název VICTORIA
IČO 31354734
TIN 2020291493
DIČ SK2020291493
Datum vytvoření 06 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VICTORIA
Michalská 19
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 397 671 €
Zisk 122 701 €
Kapitál 5 492 224 €
Vlastní kapitál 2 173 075 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903220510
Mobile(y) 0903220510
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,249,992
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,207,272
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,103,751
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 21,361
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 784,197
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,527
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 123,999
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 166,667
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,103,521
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,103,521
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,040,724
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,798,313
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,798,313
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 192,795
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 51,892
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,892
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 68,809
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 72,094
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 49,616
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,212
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 48,404
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,996
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,996
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,249,992
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,295,777
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,313,749
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,313,749
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 176,063
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 131,375
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 131,375
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 551,889
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 551,889
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 122,701
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,954,215
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 23
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 23
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 3,438,274
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 515,918
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 113,015
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,015
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 381,903
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,000
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 397,671
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 397,671
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 234,818
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 903
D. Služby (účtová skupina 51) 71,918
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,589
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 151,905
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 151,905
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,503
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 162,853
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 324,850
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 92,706
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 92,706
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 92,706
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 98,137
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 91,181
2. Ostatní náklady (562A) 91,181
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,956
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,431
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 157,422
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 34,721
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 34,721
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 122,701
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016
 • IČO :31354734 TIN: 2020291493 DIČ: SK2020291493
 • Sídlo: VICTORIA, Michalská 19, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Anton Jakupi Bratislava 831 04 30.01.2004
  Aferdita Jakupi Tomášikova 50B Bratislava 831 04 13.09.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Anton Jakupi 1 313 749 € (100%) Bratislava 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.03.2016Nové sidlo:
   Michalská 19 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Aferdita Jakupi Tomášikova 50B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 13.09.2012
   24.09.2004Noví spoločníci:
   Anton Jakupi Tomášikova 50B Bratislava 831 04
   20.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Tomášikova 50B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 30.01.2004
   06.07.1993Nové obchodné meno:
   VICTORIA, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom (leasing) nehnuteľností
   prenájom (leasing) strojov, zariadení a priemyselného tovaru
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti