Vytvořte fakturu

D.N.TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název D.N.TRADE
IČO 31354742
TIN 2020915072
DIČ SK2020915072
Datum vytvoření 06 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.N.TRADE
Mierová ul. 64
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 340 934 €
Zisk -79 043 €
Kapitál 160 152 €
Vlastní kapitál -8 402 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243633555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,432,252
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,226,547
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,226,547
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 29,040
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 847,073
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 350,434
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 205,457
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 70,642
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 47
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 70,595
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 54,771
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,701
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,701
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 35,742
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,328
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 80,044
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 33,160
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 46,884
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 248
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 248
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,432,252
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -87,445
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,618
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,618
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 49
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 49
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -20,069
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -20,069
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -79,043
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,453,586
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 374,642
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 369,200
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 44
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 5,398
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 787,330
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 259,273
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 218,397
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 218,397
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 25,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,819
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,326
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,717
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,014
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,341
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,341
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 66,111
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 66,111
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 327,520
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 340,934
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 324,546
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,974
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,414
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 406,068
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 303,276
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,688
D. Služby (účtová skupina 51) 17,675
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 28,053
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 20,240
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,070
4. Sociální náklady (527, 528) 743
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 455
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,357
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,357
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 13,135
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,429
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -65,134
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -14,119
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,951
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,032
2. Ostatní náklady (562A) 11,032
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 41
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,878
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,949
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -78,083
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -79,043
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31354742 TIN: 2020915072 DIČ: SK2020915072
 • Sídlo: D.N.TRADE, Mierová ul. 64, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Čerňan Višňová 34 Ivanka pri Dunaji 900 28 29.06.1995
  Ing. Jozef Neština A. Grznára 4709/28 Topoľčany 955 03 01.09.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  D.W.N. holding a. s. 11 618 € (14.4%) Bratislava 821 05
  Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. 69 300 € (85.6%) Novosvetská 1220/25 Bratislava-Staré Mesto 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.05.2015Noví spoločníci:
   Prof. MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 1220/25 Bratislava-Staré Mesto 811 06
   13.02.2014Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami, s pohonnými látkami, s olejmi a mazivami
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   čistiace a upratovacie služby - prevádzkovanie autoumyvárne
   10.09.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Neština A. Grznára 4709/28 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.09.2010
   09.09.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Anna Zubovská Kúpeľná 7/447 Bojnice 972 01
   13.06.2008Noví spoločníci:
   Anna Zubovská Kúpeľná 7/447 Bojnice 972 01
   05.04.2008Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti chemickej výroby
   Noví spoločníci:
   D.W.N. holding a. s. Mierová 64 Bratislava 821 05
   04.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Prof.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 25 Bratislava
   25.03.2005Nové sidlo:
   Mierová ul. 64 Bratislava 821 05
   24.03.2005Zrušené sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   23.06.2003Nové sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Prof.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Čerňan Višňová 34 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 29.06.1995
   22.06.2003Zrušené sidlo:
   Pražská 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Čerňan Vranovská 55 Bratislava 851 01
   Ing. Pavol Kostka Sokolská 3 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 30.12.2002
   07.09.1998Nové sidlo:
   Pražská 9 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan Vranovská 55 Bratislava 851 01
   Ing. Pavol Kostka Sokolská 3 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 30.12.2002
   06.09.1998Zrušené sidlo:
   Fedinova 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan Vranovská 55 Bratislava 851 01
   Dr. Danica Slosáriková Fedinova 16 Bratislava 851 00
   19.07.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Čerňan Vranovská 55 Bratislava 851 01
   18.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   08.02.1995Noví spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   07.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   Josef Fantík Vyšehořovice 90 Mochov 250 87 Česká republika
   06.07.1993Nové obchodné meno:
   D.N.TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fedinova 16 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   Josef Fantík Vyšehořovice 90 Mochov 250 87 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Danica Slosáriková Fedinova 16 Bratislava 851 00